Cục Tài chính doanh nghiệp có bước tiến về công tác xây dựng thể chế

20:39 | 05/01/2021

(HQ Online) - Chiều 5/1/2021, Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) tổ chức tổng kết công tác năm 2020 và xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2021. Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Kích hoạt cơ chế xử lý đất đai để đẩy nhanh cổ phần hóa
Khó hoàn thành nộp tiền thu từ cổ phần hóa, thoái vốn về ngân sách
Chậm tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn: Quyết xử nghiêm
Cục Tài chính doanh nghiệp có bước tiến về công tác xây dựng thể chế
Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện chương trình kế hoạch công tác năm 2020 về công tác nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách, ông Phạm Văn Đức, Phó Cục trưởng Cục TCDN cho biết, trong năm 2020, Cục TCDN đã hoàn thành theo tiến độ 100% các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 4 Nghị định, 2 Nghị quyết, 1 Quyết định và trình Bộ Tài chính ban hành 3 Thông tư theo kế hoạch.

Theo đánh giá, năm 2020, Cục TCDN đã tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các cơ chế, chính sách về tài chính DN; quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại DN và cổ phần hóa (CPH) DNNN để đảm bảo chặt chẽ hơn, công khai minh bạch, tối đa hóa lợi ích của Nhà nước, tháo gỡ khó khăn vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ CPH, thoái vốn và hạn chế thất thoát vốn, tài sản nhà nước trong quá trình CPH, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN và DN có vốn nhà nước.

Công tác tổng hợp, phân tích, đánh giá, báo cáo lãnh đạo Bộ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại DN, về tái cơ cấu, CPH DNNN, về kết quả đánh giá, xếp loại DNNN... đã được Cục TCDN thực hiện một cách thường xuyên, đầy đủ, kịp thời, cơ bản đảm bảo chính xác, đáp ứng được quy định và yêu cầu.

Qua đó góp phần đưa ra các quyết sách để phát triển kinh tế, xã hội, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ những khó khăn, thúc đẩy quá trình CPH, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN theo quy định.

Bên cạnh việc thành lập, tổ chức các Đoàn công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra, Cục TCDN chủ động thực hiện các báo cáo cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính, kinh doanh không có hiệu quả, lỗ, mất vốn của DNNN và DN có vốn nhà nước để cơ quan đại diện chủ sở hữu kịp thời chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh của DN.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải ghi nhận khối lượng công việc tập thể cán bộ công chức Cục đã thực hiện và hoàn thành trong 2020 là rất lớn, cả về cơ chế chính sách, quản lý. Chất lượng công việc của Cục đã tốt lên nhiều.

Thứ trưởng khẳng định, bước tiến lớn nhất của Cục trong năm qua chính là công tác xây dựng thể chế chính sách thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn, đặc biệt là việc ban hành Nghị định 150/2020/NĐ-CP mở ra hướng cổ phần hóa đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, là cơ sở pháp lý quan trọng để các đơn vị này cổ phần hóa trong những năm tới.

Chỉ đạo định hướng về công tác của Cục TCDN trong năm 2021, Thứ trưởng đề nghị Cục cần chú trọng đến một số vấn đề gồm: Nghị định về sử dụng nguồn thu CPH, Đề án Cơ cấu lại DNNN, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 cần nỗ lực hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng; Đề án rà soát, tổng kết và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Luật số 69/2014/QH13 trình Bộ trình Chính phủ để trình Quốc hội xem xét đưa vào Chương trình làm việc của Quốc hội năm 2021 – 2022...

Đối với các nghị định Chính phủ đã ban hành, Thứ trưởng nhấn mạnh Cục cần khẩn trương xây dựng các văn bản hướng dẫn trình Bộ ban hành để sớm thực thi các chính sách.

Đồng thời, tiếp tục rà soát các cơ chế chính sách hiện hành để kịp thời phát hiện các vướng mắc, bất cập, từ đó kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện, để tiếp tục thúc đẩy quá trình đổi mới DN, cũng như nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục TCDN cho biết, các nhiệm vụ được giao sẽ được toàn đơn vị nỗ lực triển khai ngay từ những ngày đầu năm với quyết tâm cao nhất.

Theo đó, trong quý 1 năm nay, Cục TCDN sẽ quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ việc xây dựng các văn bản hướng dẫn trình Bộ ban hành để các chính sách, quy định sớm đi vào cuộc sống.

Hoài Anh