Cục Hải quan Bình Dương: Xây dựng thành đơn vị đi đầu trong cải cách về chuyển đổi số tại Bình Dương

21:46 | 17/11/2022

(HQ Online) - Chiều ngày 17/11, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường đã có buổi làm việc với Cục Hải quan Bình Dương về kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa hải quan đến năm 2025.

Hải quan Bình Dương: Đưa quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp vào thực chất
Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Cục Hải quan Bình Dương. Ảnh: T.D
Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường phát biểu tại buổi làm việc với Cục Hải quan Bình Dương. Ảnh: T.D

Theo dự thảo Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa đến năm 2025 của Cục Hải quan Dương, mục tiêu tổng quát là xây dựng và phát triển Cục Hải quan Bình Dương đến năm 2025 hiện đại, cơ bản hoàn thành Hải quan số theo định hướng của ngành Hải quan, tạo nền tảng xây dựng Hải quan thông minh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước về hải quan gắn với tự động hóa thực hiện các thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu, thủ tục hải quan xuyên biên giới... góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đảm bảo an ninh, an toàn xã hội và bảo vệ lợi ích, chủ quyền quốc gia.

Đồng thời xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ công chức của Hải quan Bình Dương đạt trình độ chuyên nghiệp, chuyên sâu, liêm chính, được trang bị đầy đủ các phương tiện làm việc, trang thiết bị hiện đại đảm bảo thực thi có hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hải quan…

Để cụ thể hóa mục tiêu chung, Cục Hải quan Bình Dương đã đưa ra 6 mục tiêu cụ thể, cũng như đặt ra rất nhiều chỉ tiêu đến năm 2025 phải đạt được xoay quanh các nội dung. Đáng chú ý là các mục tiêu liên quan đến việc triển khai thực hiện có hiệu quả chuyển đổi số trong hoạt động quản lý điều hành ngành Hải quan; xây dựng Cục Hải quan Bình Dương thành đơn vị đi đầu trong công tác cải cách về chuyển đổi số so với các đơn vị khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Góp ý vào dự thảo của Cục Hải quan Bình Dương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan Lương Khánh Thiết; Vụ trưởng Vụ Pháp chế Kim Long Biên; Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bùi Ngọc Lợi; Phó Cục trưởng Cục CNTT và Thống kê hải quan Phạm Duyên Phương; Phó trưởng phòng phụ trách Phòng 1, Cục Giám sát quản lý Đỗ Huy Thọ cơ bản đồng tình với nội dung do Cục xây dựng.

Đặc biệt, theo đại diện các vụ, cục bản dự thảo Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa đến năm 2025 của Cục Hải quan Dương với các chỉ tiêu chi tiết được xây dựng liên quan trực tiếp đến hàng gia công, sản xuất xuất khẩu phù hợp và có ý nghĩa thực tiễn cao khi đặc trưng tại Bình Dương với lượng doanh nghiệp thuộc loại hình này chiếm tỷ lệ lớn. Cục Hải quan Bình Dương cũng là đơn vị có chỉ tiêu rõ ràng về tổ chức bộ máy nguồn nhân lực với 100% thực hiện yêu cầu đề ra…

Tuy nhiên, đơn vị cũng cần rà soát nội dung một số mục tiêu, chỉ tiêu sao cho có sự gắn kết lẫn nhau, cũng như thể hiện được những thế mạnh của Cục Hải quan Bình Dương.

Tiếp thu góp ý của đại diện các vụ, cục, Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương Nguyễn Trần Hiệu cho biết, đây là các ý kiến tâm huyết, phù hợp với thực tế của đơn vị và Hải quan Bình Dương sẽ tiếp thu đầy đủ trong quá trình xây dựng, hoàn thiện dự thảo.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường nhấn mạnh, Cục Hải quan Bình Dương là một trong những địa phương thực hiện tốt việc cải cách hiện đại hóa với các chương trình. Theo đó, đề nghị Cục Hải quan Bình Dương trong bản dự thảo Kế hoạch cần xác định xứ mệnh là một trong những đơn vị top đầu trong cải cách hiện đại hóa. Đồng thời, Cục Hải quan Bình Dương cần tận dụng được lợi thế về môi trường thuận lợi so với các cục Hải quan khác đó là lượng hàng gia công, sản xuất xuất khẩu lớn với các nhà đầu tư nước ngoài tính tuân thủ pháp luật tốt; việc trao đổi văn bản điện tử với tỉnh Bình Dương tương đối thuận lợi…

Thu Dịu