Cục Giám sát quản lý về hải quan tham mưu xử lý nhiều vấn đề “nóng”

11:06 | 26/07/2022

(HQ Online) - Việc xử lý kịp thời vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu góp phần giúp hoạt động thông quan hàng hóa được thông suốt.

Hải quan tiếp nhận và xử lý nhiều đơn đề nghị kiểm tra, giám sát hàng sở hữu trí tuệ
Cục Giám sát quản lý về hải quan rốt ráo các nhiệm vụ xây dựng hải quan số
Cần có giải pháp xử lý để bảo đảm tính hiệu quả của quản lý trị giá hải quan
Cục Giám sát quản lý về hải quan tham mưu xử lý nhiều vấn đề “nóng”
Những vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu được tháo gỡ kịp thời giúp hoạt động thông quan được thông suốt.

Theo Cục Giám sát quản lý về hải quan, trong 6 tháng đầu năm 2022, đơn vị tập trung tham mưu ban hành trên 500 công văn, quyết định cấp Tổng cục hải quan liên quan đến tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn về thủ tục, chính sách đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; đồng thời phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị có liên quan để đôn đốc và tìm phương án giải quyết các vướng mắc, tồn tại phát sinh trong thời gian dài.

Trong đó, một số vụ việc lớn đã được kịp thời xử lý như: vướng mắc thủ tục nhập khẩu vắc xin phục vụ phòng, chống dịch Covid-19; vướng mắc liên quan mặt hàng thuốc; vướng mắc, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan trang thiết bị y tế nhập khẩu; vướng mắc, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh nhóm mặt hàng liên quan bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, trong quá trình làm thủ tục, cơ quan Hải quan cũng phát hiện và kiến nghị xử lý vướng mắc, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh nhóm mặt hàng đặc thù: thuốc lá, rượu bia, khí cười, tiền chất công nghiệp, hoá chất; hay kiến nghị xử lý vướng mắc trong công tác quản lý đối với mặt hàng cá tầm nhập khẩu; xây dựng cảng hàng không Long Thành.

Đặc biệt, Cục Giám sát quản lý về hải quan cũng kịp thời có tham mưu lãnh đạo Tổng cục xử lý hàng hóa ùn tắc tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc giai đoạn trước và sau Tết Nguyên đán và trong bối cảnh phía Trung Quốc tăng cường quản lý để thực hiện các chính sách phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ngoài ra các khuyến nghị của các doanh nghiệp tại diễn đàn đối thoại doanh nghiệp, diễn đàn VBF thường niên và khuyến nghị tại sách trắng Eurocham cũng được đơn vị nghiên cứu, trả lời đầy đủ, cụ thể.

N.Linh