Cử tri có trách nhiệm cao, chất lượng đại biểu Quốc hội sẽ được nâng lên

10:45 | 09/05/2021

(HQ Online) - Ngày 23/5 tới đây sẽ diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, trí tuệ và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới. Trả lời phỏng vấn của Tạp chí Hải quan, PGS-TS Nguyễn Thế Thắng- nguyên Trưởng Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh (Học viện Chính trị khu vực I) cho rằng, cuộc bầu cử lần này sẽ được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bầu cử Quốc hội: Cân nhắc tổ chức hợp lý số lượng cuộc tiếp xúc cử tri
Bầu cử QH và HĐND: Đảm bảo số lượng, chất lượng nữ đại biểu dân cử
Giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp
Cử tri có trách nhiệm cao, chất lượng đại biểu Quốc hội sẽ được nâng lên

Ngày 20/6/2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Chỉ thị số 45-CT/TƯ “Về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026”, nêu ra 9 nhiệm vụ cho các cấp ủy Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử Quốc hội. Dưới góc độ chuyên gia nghiên cứu, ông nhìn nhận gì về cuộc bầu cử lần này?

Tôi cho rằng, một trong những nhiệm vụ đặt ra quan trọng nhất trong Chỉ thị 45 đó là công tác chuẩn bị về nhân sự cho cuộc bầu cử. Để triển khai thực hiện nhiệm vụ này, các cấp ủy Đảng trong toàn quốc đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Gắn kết quả nhân sự của đại hội Đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có điều kiện thực hiện nhiệm vụ tham gia làm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Kiên quyết không giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước.

Tính đến nay, công tác bầu cử đã trải qua ba vòng hiệp thương và đã xác định được danh sách chính thức 868 người đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước, để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XV.

Cái mới của cuộc bầu cử Quốc hội Khóa XV là số dư ứng cử viên qua lựa chọn lớn hơn các khóa trước nhiều, đạt tỷ lệ 1,74 ứng cử viên/1 đại biểu Quốc hội. Trong 868 người, số ứng cử viên do Trung ương giới thiệu là 203 người; địa phương giới thiệu 665 người. Có 74 người ngoài Đảng, có 9 ứng cử viên tự ứng cử.

Cơ cấu, tiêu chuẩn, chất lượng của các ứng cử viên và đại biểu Quốc hội quyết định hiệu quả hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ mới. Do vậy, để bảo đảm phát huy dân chủ, cần tạo cơ chế thuận lợi để mỗi cử tri được giám sát, sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho tiếng nói của nhân dân, thưa ông?

Theo định hướng của Đảng, đồng thời cũng phù hợp với nguyện vọng của nhân dân: Cuộc bầu cử Quốc hội cần bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Do vậy, các cử tri cần nghiên cứu kỹ danh sách ứng cử và hoạt động thực tế của họ, để sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng nhất trong các ứng cử viên làm người đại diện cho mình, xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, thực hiện quyền làm chủ và bảo vệ lợi ích của nhân dân.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến gần. Những ngày qua chúng ta nói nhiều đến công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử và trách nhiệm của các ứng cử viên. Nhưng chủ thể quan trọng làm nên thành công và hiệu quả của cuộc bầu cử chính là cử tri. Cử tri có trách nhiệm cao, chất lượng đại biểu Quốc hội sẽ được nâng lên. Cử tri được tiếp cận với tiểu sử, hoạt động của từng ứng cử viên, đặc biệt là lời hứa trong chương trình hành động của mỗi ứng cử viên. Cử tri có đủ các quyền theo dõi, giám sát, đánh giá, chấm điểm phẩm chất, năng lực, thái độ, chương trình hành động, kết quả hoạt động của các ứng cử viên và những người trở thành đại biểu của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nếu cử tri làm hết quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong và sau bầu cử ắt các ứng cử viên được chọn làm đại biểu của nhân dân nhất định sẽ phải có trách nhiệm, nỗ lực lớn hơn để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Mặt khác, để có một Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cần tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác bầu cử, bảo đảm phát huy dân chủ, tạo cơ chế thuận lợi để phát huy cao nhất trách nhiệm của nhân dân trong lựa chọn đúng, đánh giá đúng, giám sát chặt chẽ lời hứa, hoạt động của các ứng cử viên và của người trúng cử đại biểu Quốc hội.

Thời điểm từ nay đến ngày bầu cử không còn xa, cần có giải pháp gì vừa đảm bảo an ninh chính trị vừa phòng, chống dịch để công tác bầu cử diễn ra an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, thưa ông?

Các cấp ủy Đảng đã và đang tiếp tục chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện các phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân. Ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối. Có các phương án chủ động ứng phó với những tình huống thiên tai có thể xảy ra, đặc biệt là quyết liệt phòng chống đại dịch Covid-19 trong thời gian tiến hành bầu cử.

Qua hai đợt giám sát (đợt 1, đợt 2), các địa phương đã chủ động phòng chống dịch bệnh và lên phương án cho những tình huống phát sinh trường hợp mắc Covid-19 tại địa phương. Tuy vậy, đây vẫn là vấn đề cần được các cấp ủy Đảng quan tâm, các cấp chính quyền, các tổ chức phụ trách bầu cử từ trung ương đến địa phương luôn đề cao tinh thần phòng, chống dịch để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, hiệu quả. Đây cũng là lần đầu tiên, nội dung y tế được lồng ghép với công tác bảo đảm an ninh trật tự, để Hội đồng bầu cử quốc gia chỉ đạo, hướng dẫn các vấn đề liên quan đến y tế.

Xin cảm ơn ông!

Mai Ka