Công ty Cổ phần Vicostone được gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên

09:42 | 18/10/2019

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ra quyết định gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên đối với Công ty Cổ phần Vicostone.

cong ty co phan vicostone duoc gia han ap dung che do uu tien Công ty Hóa chất Đức Giang Lào Cai được công nhận là DN ưu tiên
cong ty co phan vicostone duoc gia han ap dung che do uu tien Gia hạn doanh nghiệp ưu tiên về hải quan với Công ty Vicostone

Theo đó, gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định tại Thông tư 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ Tài chính đối với Công ty Cổ phần Vicostone có địa chỉ tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.

Cổng ty Cổ phần Vicostone có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Điều 26 Thông tư 72/2015/TT-BTC; Khoản 10, Điều 1 Thông tư 07/2019/TT-BTC ngày 28/1/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 72/2015/TT-BTC và các quy định liên quan của pháp luật.

Thời hạn áp dụng chế độ ưu tiên là 3 năm kể từ ngày 17/11/2019. Sau thời gian này, nếu công ty đáp ứng các điều kiện quy định thì tiếp tục được gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên.

Đảo Lê