Công nhận hoạt động đại lý với công ty thương mại và xuất nhập khẩu Viettel

17:37 | 26/04/2021

(HQ Online) - Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Công nhận mới hai đại lý làm thủ tục hải quan tại Vĩnh Phúc và Đồng Nai
Khắc phục lỗi, hai công ty tiếp tục được hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
Công ty vận tải Toàn Cầu Việt Nam được tiếp tục hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
Công nhận hoạt động đại lý với công ty thương mại và xuất nhập khẩu Viettel

Cụ thể, Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 1134/QĐ-TCHQ công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel.

Theo quyết định của Tổng cục, Công ty có trách nhiệm trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019).

N.Linh