Công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa tại tỉnh Tây Ninh

14:58 | 03/11/2020

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 2859/QĐ-TCHQ công nhận Địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới của Công ty TNHH Minh Trọng Quý, tại xã Tân Hà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung tại cảng biển Vân Phong
Công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa tại cửa khẩu Thanh Thủy, Hà Giang
Tạm dừng hoạt động nhiều kho ngoại quan, điểm kiểm tra hàng hóa tại Lào Cai

Tổng diện tích địa điểm đề nghị công nhận là 20.114 m2, trong đó có: diện tích bãi tập kết phương tiện vận tải 3.750 m2, diện tích bãi tập kết hàng hóa xuất khẩu 5.038 m2, diện tích bãi tập kết hàng hóa nhập khẩu 5.038 m2, khu vực kiểm tra thực tế 5.038 m2…

Mã địa điểm lưu kho là 45BEG07; tên rút gọn trên hệ thống là: CTY MINH TRONG QUY. Địa điểm do Chi cục Hải quan cửa khẩu Kà Tum quản lý.

Trước đó Cục Hải quan Tây Ninh đã kiểm tra thực tế địa điểm đề nghị công nhận và đánh giá đã đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 của Chính phủ).

N.Linh