Công nhận địa điểm tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng Chân Mây

11:20 | 19/07/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định công nhận địa điểm đủ điều kiện tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại bến số 3-cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hoạt động trở lại hai địa điểm tập kết hàng hóa ở biên giới Cao Bằng
Tạm dừng hoạt động hai địa điểm kiểm tra hàng hóa tại Quảng Ninh
Công nhận địa điểm tập kết hàng hóa tại khu thương mại-công nghiệp Kim Thành
Công nhận địa điểm tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng Chân Mây

Địa điểm này có tổng diện tích 102.060 m2, trong đó gồm: diện tích nhà kho; diện tích bãi; diện tích văn phòng làm việc của hải quan; diện tích văn phòng điều hành và công trình phụ trợ khác.

Theo Quyết định của Tổng cục Hải quan, mã địa điểm là: 33CFC06; mã kết nối hệ thống VASSCM: VNV16; tên rút gọn trên hệ thống: CANG HAO HUNG HUE.

Địa điểm đủ điều kiện tập kết, kiểm tra, giám sát hang hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại bến số 3-cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế do Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây quản lý.

N.Linh