Công nhận địa điểm tập kết hàng hóa tại khu thương mại-công nghiệp Kim Thành

16:02 | 11/06/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu tại biên giới của Công ty Cổ phần Logistics Kim Thành, địa chỉ Lào Cai.

Tạm dừng hoạt động 6 địa điểm tập kết hàng hóa ở biên giới Cao Bằng
Công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa XNK tập trung tại Kho than Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải
Công nhận địa điểm tập kết hàng hóa XNK tập trung tại Khánh Hòa
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai kiểm tra mặt hàng vải thiều xuất khẩu.
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai kiểm tra mặt hàng vải thiều xuất khẩu.

Địa điểm tại khu thương mại-công nghiệp Kim Thành, phường Duyên Hải, TP Lào Cai.

Địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu tại biên giới có tổng diện tích 10.000 m2, trong đó gồm diện tích kho chứa hàng, diện tích bãi, kho chứa hàng vi phạm, văn phòng làm việc hải quan và các công trình phụ trợ khác.

Mã địa điểm lưu kho: 13BBG05; tên rút gọn trên hệ thống là KIM THANH LOGISTICS; mã triển khai VASSCM là VNV12.

Trước đó Công ty Cổ phần Logistics Kim Thành đã có hồ sơ gửi cơ quan Hải quan đề nghị công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu tại biên giới. Cục Hải quan Lào Cai cũng có báo cáo kết quả kiểm tra, khảo sát thực tế địa điểm trước khi Tổng cục Hải quan ban hành quyết định công nhận.

N.Linh