Công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa của Công ty TNHH KAWA-TD

09:34 | 10/06/2022

(HQ Online) - Cục Hải quan Quảng Ninh vừa quyết định công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa tại cơ sở sản xuất của Công ty TNHH KAWA-TD.

Công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa của Công ty in màu lý tưởng Việt Nam
Gia hạn công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa của Công ty Hoàng Hưng HT
Công ty Texhong Ngân Quang được công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả, Cục Hải quan Quảng Ninh. Ảnh: Q.H
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả, Cục Hải quan Quảng Ninh. Ảnh: Q.H

Địa điểm kiểm tra nêu trên chịu sự kiểm tra, giám sát và kiểm soát về hải quan của Chi cục Hải qua cửa khẩu cảng Cẩm Phả, Cục Hải quan Quảng Ninh.

Việc kiểm tra thực tế đối với các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện theo quy định của Luật Hải quan, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính).

Địa điểm kiểm tra của công ty chỉ áp dụng đối với máy móc, thiết bị, nguyên liệu, linh kiện, vật tư nhập khẩu để phục vụ xây dựng nhà máy, công trình thực hiện dự án đầu tư của công ty.

Công ty chịu trách nhiệm bố trí mặt bằng, phương tiện phục vụ kiểm tra tại cơ sở sản xuất và chỉ được đưa hàng hóa vào lắp đặt, sản xuất, xuất khẩu sau khi đã được cơ quan Hải quan quyết định thông quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu Công ty vi phạm quyết định và các quy định của pháp luật có liên quan thì Cục Hải quan Quảng Ninh sẽ thu hội quyết định công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa tại cơ sở sản xuất đối với công ty.

Quang Hùng