Công nhận bãi ngoại quan tại Cái Mép

08:06 | 23/01/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 174/QĐ-TCHQ công nhận bãi ngoại quan của Công ty TNHH Cảng Tổng hợp Cái Mép, địa chỉ Lô 7, Khu công nghiệp Cái Mép, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Công nhận kho ngoại quan mới tại Hải Dương
Công nhận cửa hàng miễn thuế của Công ty Tân Bình tại Lào Cai
Công nhận kho ngoại quan của Công ty TNHH CM Logistics Việt Nam

Bãi ngoại quan có diện tích: 10.025 m2, trong đó gồm: bãi ngoại quan, bãi chưa hàng tang vật vi phạm, văn phòng làm việc hải quan.

Bãi ngoại quan có mã địa điểm 51CIW05; mã đường biển, đường sông:VNNQV; mã đường sắt: VNNPVL; tên rút gọn trên hệ thống: KNQ CANG TH CAI MEP; do Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép quản lý.

N.Linh