Công bố cập nhật khung điều kiện vay ODA, vay ưu đãi

13:44 | 10/11/2020

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa công bố cập nhật khung điều kiện vay ODA, vay ưu đãi của 6 ngân hàng phát triển cung cấp hơn 80% tổng nguồn vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của Chính phủ.

Giải ngân vốn ODA chậm: Cương quyết thay, đổi cán bộ không biết làm việc
Giải ngân hơn 321 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 68%
Hàng loạt khó khăn khiến giải ngân vốn ODA mới chỉ đạt 30%
Công bố cập nhật khung điều kiện vay ODA, vay ưu đãi
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Trên cơ sở thông báo của nhóm 6 ngân hàng phát triển, Bộ Tài chính đã tổng hợp khung điều kiện vay ODA, vay ưu đãi mới của 6 ngân hàng phát triển bao gồm: Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM), Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW).

Khung điều kiện vay gồm: thời hạn khoản vay, thời gian ân hạn, lãi suất, đồng tiền vay, phí cam kết, phí thu xếp khoản vay, phí quản lý, phần phụ phí theo kỳ hạn và các ghi chú khác nếu có...

Đây là khung điều kiện vay của 6 nhà tài trợ lớn cung cấp hơn 80% tổng nguồn vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của Chính phủ nhưng không phải là điều kiện vay cuối cùng của các khoản vay cụ thể.

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương, chủ dự án, các tổ chức, cơ quan, các doanh nghiệp căn cứ vào các điều kiện vay vốn ODA, vay ưu đãi nêu tại mẫu bảng đính kèm làm cơ sở tính toán khi quyết định đăng ký đề xuất dự án dự kiến sử dụng vốn vay của nhóm 6 ngân hàng trên.

Trường hợp các bộ, ngành, địa phương, chủ dự án, các tổ chức, cơ quan, các doanh nghiệp dự kiến sử dụng nguồn vốn khác ngoài nguồn vốn của 6 ngân hàng trên có thể tham chiếu các điều kiện vay để xây dựng các phương án phù hợp cho đề xuất dự án trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

H.Vân