Công bố báo cáo hiện trạng đất đai khu vực sông Mê Kông

19:35 | 08/11/2019

(HQ Online) - Ngày 8/11, Công ty Cổ phần đất đai quốc tế (LEI) và Tập đoàn trao đổi nghiên cứu và công nghệ, Pháp (Gret) cùng Hiệp hội Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) đã tổ chức Hội thảo ra mắt báo cáo Hiện trạng đất đai khu vực sông Mê Kông.

cong bo bao cao hien trang dat dai khu vuc song me kong Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị y học cổ truyền các nước lưu vực sông Mê Kông
cong bo bao cao hien trang dat dai khu vuc song me kong Toyota tiếp tục triển khai Giải bóng đá Toyota các CLB vô địch quốc gia khu vực sông Mê Kông
cong bo bao cao hien trang dat dai khu vuc song me kong Xây dựng thủy điện trên sông Mê Kông sẽ gây nhiều hệ lụy cho hạ lưu
cong bo bao cao hien trang dat dai khu vuc song me kong Các nước Tiểu vùng sông Mê Kông hợp tác phát triển nguồn lực du lịch

Đất đai là nền tảng cho sự phát triển của mỗi quốc gia cũng như các hoạt động sinh kế cho các hộ gia đình nông nghiệp và nông thôn và hiện đang đóng một vai trò trung tâm ở khu vực sông Mê Kông.

Do vậy, Mục đích của Hội thảo nhằm giới thiệu rộng rãi về cuốn báo cáo và các thông tin tham khảo chính có trong báo cáo, cũng như tạo cơ hội thảo luận cho các bên có liên quan về các vấn đề đất đai và giải pháp trong chính sách và thực tiễn ở Việt Nam.

cong bo bao cao hien trang dat dai khu vuc song me kong
Báo cáo là kết quả của một quá trình nghiên cứu và tham vấn lâu dài với hơn 100 chuyên gia về đất đai trong khu vực và trên toàn thế giới.

Báo cáo Hiện trạng đất đai khu vực sông Mê Công là tập hợp các dữ liệu và thông tin quan trọng ở cấp khu vực và quốc gia nhằm xác định và mô tả các vấn đề và quy trình quan trọng xoay quanh đất đai, góp phần tạo cơ sở cho những trao đổi mang tính xây dựng và cùng nhau ra các quyết định có liên quan.

Báo cáo cũng là kết quả của một quá trình nghiên cứu và tham vấn lâu dài với hơn 100 chuyên gia về đất đai trong khu vực và trên toàn thế giới, được điều phối bởi Trung tâm Phát triển và Môi trường (CDE) và Dự án quản trị đất đai khu vực sông Mê Công (MRLG).

Bên cạnh đó, Báo cáo được cấu trúc xung quanh 5 lĩnh vực: Con người phụ thuộc vào đất đai; Cơ sở tài nguyên đất; Phân phối tài nguyên đất trong xã hội; Công nhận và hợp pháp hóa quyền đối với đất đai của hộ nông dân sản xuất nhỏ; Quản trị và quản lý đất đai.

Ngoài ra, Báo cáo Hiện trạng đất đai khu vực sông Mê Công (SoL) tập hợp các dữ liệu và thông tin quan trọng ở cấp khu vực và quốc gia nhằm xác định và mô tả các vấn đề và quy trình quan trọng xoay quanh đất đai, góp phần tạo cơ sở cho những trao đổi mang tính xây dựng và cùng nhau ra các quyết định có liên quan.

Đánh giá về một nội dung trong Báo cáo trên, ông Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chia sẻ, các chính sách đất đai quan trọng nhất ở Việt Nam gắn liền với sự chuyển đổi của Việt Nam từ nền kinh tế bao cấp nhà nước sang nền kinh tế thị trường.

Theo ông Võ, giai đoạn hiện này, tất cả các công cụ quản lý đất đai bao gồm Luật Đất đai, quy hoạch sử dụng đất, tài chính đất đai và quản lý đất đai đều cho thấy sự tham gia của người dân trong quản lý đất đai được quy định trong pháp luật, nhưng lại bị hạn chế trong triển khai trên thực tế, làm giảm hiệu quả kiểm soát tham nhũng.

“Việc chuyển đổi đất chủ yếu dựa trên cơ chế thu hồi đất của Nhà nước với giá trị bồi thường dựa trên giá đất do các cơ quan hành chính có liên quan quyết định, dẫn đến sự không đồng thuận của người dân”, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu.

Cũng theo vị chuyên gia này, trên thực tế, khiếu nại của người dân về đất đai đã chiếm 70 đến 80% tổng số khiếu nại trên toàn quốc. Bên cạnh đó, Nhà nước đã ban hành một số chính sách để đảm bảo các quyền về đất đai và lợi ích từ việc sử dụng đất cho các nhóm dễ bị tổn thương như phụ nữ, người nghèo, các nông hộ nhỏ và các hộ gia đình dân tộc thiểu số…

D.Ngân