Công bố Báo cáo dự toán ngân sách 2020 để xin ý kiến công dân

20:17 | 05/11/2019

(HQ Online) -  Bộ Tài chính đã công bố “Báo cáo ngân sách dành cho công dân về Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trình Quốc hội”. Đây là bản báo cáo thường được phát hành trong thời điểm diễn ra kỳ họp Quốc hội cuối năm để cung cấp thông tin đơn giản, dễ hiểu nhất về dự toán ngân sách năm tiếp theo để phục vụ người dân.

cong bo bao cao du toan ngan sach 2020 de xin y kien cong dan 9 tháng: Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo
cong bo bao cao du toan ngan sach 2020 de xin y kien cong dan Ngành Hải quan: Tập trung chống buôn lậu, thu ngân sách dịp cao điểm cuối năm
cong bo bao cao du toan ngan sach 2020 de xin y kien cong dan Giải ngân vốn đầu tư công: Nhiều địa phương không chấp hành nghiêm chế độ báo cáo
cong bo bao cao du toan ngan sach 2020 de xin y kien cong dan
Báo cáo ngân sách dành cho công dân về dự toán ngân sách năm 2020.

Báo cáo ngân sách dành cho công dân về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trình Quốc hội được Bộ Tài chính đăng tải công khai tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, phát hành ấn phẩm và công bố rộng rãi thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo đó, Bộ Tài chính đề ra mục tiêu ngân sách nhà nước năm 2020, gồm: Phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu tài chính – ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật ngân sách, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; thực hiện cơ cấu lại ngân sách nhà nước gắp với sắp xếp phù hợp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công, ưu tiên dành nguồn lực thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội.

Bộ Tài chính dự kiến dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 là hơn 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 3,8% so với ước thực hiện năm 2019; tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước khoảng 22,2% GDP, trong đó từ thuế, phí khoảng 19,4% GDP.

Ông Võ Thành Hưng - Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính:

Việc công khai ngân sách của Việt Nam được Bộ Tài chính thực hiện thông qua nhiều hình thức, trong đó có Báo cáo ngân sách dành cho công dân.

Việc công bố này sẽ góp phần khuyến khích các địa phương triển khai thực hiện công bố báo cáo ngân sách dành cho công dân của địa phương mình. Như vậy, người dân tại các địa phương có thể thông qua đó nắm được thông tin cơ bản về ngân sách của địa phương, có thể đóng góp tiếng nói thông qua Hội đồng nhân dân khi quyết định ngân sách của địa phương.

Bộ Tài chính dự kiến dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 là hơn 1,7 triệu tỷ đồng, tăng 7% so với dự toán chi năm 2019.

Chi ngân sách nhà nước năm 2020 sẽ được thực hiện trên nguyên tắc: Tăng tỷ trọng chi cho đầu tư phát triển; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên gắn với mục tiêu tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới đơn vị sự nghiệp công; bố trí chi trả nợ lãi đầy đủ, đúng hạn, quản lý chặt các khoản vay, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia; tiếp tục cải cách tiền lương từ 1/7/2020 (tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng, lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công tăng tương ứng); bố trí dự phòng, dự trữ quốc gia đảm bảo xử lý kịp thời các nhiệm vụ cấp bách phát sinh trong năm.

Trong năm 2010, Bộ Tài chính dự kiến bội chi ngân sách nhà nước là 234,8 nghìn tỷ đồng, tương đương 3,44% GDP. Dự kiến đến hết năm 2020, dư nợ công bằng 54,3% GDP, dư nợ Chính phủ bằng 48,5% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia bằng 45,5% GDP.

Tại bản Báo cáo ngân sách này, Bộ Tài chính cũng công khai dự kiến kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2020 - 2022.

Bản Báo cáo ngân sách dành cho công dân được in màu đẹp, trình bày bắt mắt với những bảng biểu để người dân dễ nhìn, dễ hình dung và thấy được “bức tranh” tổng thể về ngân sách nhà nước năm 2020 cũng như 3 năm tới.

Đây là năm thứ 6 liên tiếp Bộ Tài chính xuất bản Báo cáo ngân sách dành cho công dân, kể từ năm ngân sách 2015. Báo cáo năm nay được xuất bản sớm là để người dân, đại biểu Quốc hội có tiếng nói đóng góp trước khi Quốc hội thông qua. Đây cũng là thực hiện theo chuẩn mực chung của quốc tế, tức là công khai lấy ý kiến trước khi Quốc hội quyết định.

Hồng Vân