Công bố báo cáo đầu kỳ và cổng cơ sở dữ liệu trực tuyến các chỉ tiêu SDG của Asean

19:55 | 23/10/2020

(HQ Online) - Ngày 23/10, Việt Nam cùng với Thống kê ASEAN và dự án ARISE Plus tổ chức Lễ công bố Báo cáo đầu kỳ và Cổng thông tin dữ liệu trực tuyến về các chỉ tiêu phát triển bền vững (SDG) của ASEAN.

Công bố báo cáo đầu kỳ và cổng cơ sở dữ liệu  trực tuyến các chỉ tiêu SDG của Asean

Đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Thống kê ASEAN năm 2020, Việt Nam đã đề xuất sáng kiến “Thiết lập hệ thống thông tin thống kê về phát triển bền vững của ASEAN”.

Sáng kiến của Việt Nam đã nhận được sự đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện của tất cả các quốc gia thành viên ASEAN.

Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, sáng kiến này nhằm góp phần hình thành một hệ thống thông tin thống kê về phát triển bền vững, đồng bộ, thống nhất; bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ giám sát và đánh giá phát triển bền vững của cộng đồng ASEAN.

Đồng thời, đẩy mạnh quan hệ đối tác trong thực hiện các chỉ tiêu, nâng cao năng lực của các quốc gia thành viên trong việc thu thập, biên soạn các chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững cũng như tăng cường vai trò điều phối của thống kê ASEAN.

“Với sự nỗ lực thực hiện của các quốc gia thành viên, sự chủ động của Thống kê ASEAN, Nhóm công tác về các chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của ASEAN và sự hỗ trợ của dự án ARISE Plus, đến nay Báo cáo đầu kỳ các chỉ tiêu phát triển bền vững của ASEAN đã được hoàn thiện và Cổng thông tin dữ liệu trực tuyến về các chỉ tiêu phát triển bền vững của ASEAN đã được thiết lập”, bà Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh.

Theo báo cáo ở Lễ công bố, duy trì hệ thống giám sát đối mặt với những thách thức lớn do yêu cầu về dữ liệu SDG rất lớn. Cùng với đó, năng lực thống kê ngày càng phải nâng cao, cả về nguồn lực tài chính cũng như nhân lực, nhằm tăng cường sự tham gia của các bên liên quan để hệ thống giám sát quốc gia được vững chắc.

Hoài Anh