Cơ quan tổ chức nào được xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất?

14:44 | 16/09/2021

(HQ Online) - Dự thảo Nghị định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy đưa ra quy định cụ thể về các cơ quan, tổ chức, cá nhân được tiến hành hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập và quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma túy, tiền chất, thuốc và nguyên liệu làm thuốc.

Hải quan cảnh báo thuốc thú y có chứa ma túy, tiền chất
Siết chặt việc cấp phép, kiểm soát tiền chất nhập khẩu
Lần đầu tiên ngành Hải quan đề xuất đưa một hóa chất vào danh mục tiền chất

Theo Điều 20 của dự thảo, các cơ quan, tổ chức, cá nhân được tiến hành hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập và quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma túy, tiền chất, thuốc và nguyên liệu làm thuốc, gồm:

Thứ nhất, cơ quan, tổ chức được Bộ Công an chỉ định và cho phép tiến hành các hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập chất ma túy vì mục đích quốc phòng, an ninh; tiền chất, thuốc và nguyên liệu làm thuốc vì mục đích an ninh. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được Bộ Công an cho phép quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma túy, tiền chất, thuốc và nguyên liệu làm thuốc.

Thứ hai, cơ quan, tổ chức được Bộ Quốc phòng chỉ định và cho phép tiến hành các hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu tiền chất vì mục đích quốc phòng.

Thứ ba, cơ quan, tổ chức, cá nhân được Bộ Công Thương cho phép tiến hành các hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được Bộ Công Thương cho phép tiến hành các hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập tiền chất, thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo quy định.

Thứ tư, cơ quan, tổ chức, cá nhân được Bộ Y tế cho phép tiến hành các hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu thuốc gây nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần và tiền chất trong lĩnh vực y tế.

Thứ năm, cơ quan, tổ chức, cá nhân được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép nhập khẩu, xuất khẩu thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất và tiền chất dùng làm thuốc thú y (sau khi thống nhất với Bộ Công an, Bộ Công Thương và Bộ Y tế).

Thái Bình