Cổ phần hóa, thoái vốn vẫn chậm

08:46 | 21/10/2020

(HQ Online) - Thống kê của Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính cho thấy, 9 tháng năm 2020, chỉ có 1 doanh nghiệp thuộc kế hoạch cổ phần hóa theo Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hải Dương được phê duyệt phương án cổ phần hóa.

Đề nghị giám sát việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của Vicem
Cổ phần hóa, thoái vốn chậm dồn gánh nặng lên chi đầu tư
Nợ phải trả của TCT Sông Đà gần 10.600 tỉ đồng
3850-dnnn-5
Ảnh minh họa: Internet

Cùng với đó, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã hoàn thành công bố giá trị doanh nghiệp của 1 tổng công ty là Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 (EVENGENCO2).

Như vậy, tính cả giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 9/2020, có 178 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng giá trị doanh nghiệp là 443.503 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 207.116 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong số đó chỉ có 37 doanh nghiệp cổ phần hóa thuộc kế hoạch, đạt 28%. Số doanh nghiệp còn phải thực hiện cổ phần hóa theo kế hoạch 3 tháng còn lại năm 2020 là 91 doanh nghiệp.

Về tình hình thoái vốn, tháng 9/2020 ghi nhận việc hoàn thành chuyển giao phần vốn nhà nước tại 5 tổng công ty với tổng giá trị phần vốn nhà nước chuyển giao là 8.185,6 tỷ đồng về Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) để thực hiện thoái vốn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tính chung trong 9 tháng năm 2020, đã thoái được 899 tỷ đồng, thu về 1.845 tỷ đồng.

Lũy kế từ năm 2016 đến tháng 9/2020, tổng số thoái vốn là 25.669 tỷ đồng, thu về 172.917 tỷ đồng. Trong đó, thoái vốn nhà nước tại 102 đơn vị theo kế hoạch Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt với giá trị 4.964 tỷ đồng, thu về 9.643 tỷ đồng.

Thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp ngoài danh mục là 3.785 tỷ đồng, thu về 110.392 tỷ đồng. Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thực hiện thoái 16.919 tỷ đồng, thu về 52.881 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Cục Tài chính doanh nghiệp, tình hình cổ phần hóa, thoái vốn trong 9 tháng năm 2020 khá chậm, do đó việc hoàn thành kế hoạch, cổ phần hóa, thoái vốn trong thời gian còn lại của năm 2020 khó khả thi, từ đó sẽ ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành kế hoạch nộp tiền thu từ cổ phần hóa, thoái vốn từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp về ngân sách nhà nước.

Tình hình cổ phần hóa, thoái vốn chậm dẫn đến số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn 9 tháng đầu năm 2020 chỉ đạt 823 tỷ đồng, trong khi đó, Quỹ còn có các nhiệm vụ chi cần thiết khác đã có chủ trương.

Hồng Vân