Chuyển đổi từ DN chế xuất sang DN thường có được hưởng ưu đãi?

11:19 | 25/08/2020

(HQ Online) - Đó là thắc mắc của Công ty TNHH Watabe Wedding Việt Nam liên quan đến trường hợp chuyển đối loại hình từ DN chế xuất sang DN thường.

Máy móc thiết bị của DN chế xuất bị tính thuế thế nào khi chuyển đổi loại hình DN?
Gỡ vướng chính sách thuế đối với hàng hóa chuyển ra khỏi DN chế xuất
Tính thuế GTGT hàng hóa xây dựng nhà xưởng cho doanh nghiệp chế xuất

Theo Tổng cục Hải quan, khoản 11, Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 14 Nghị định 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư; Khoản 5 Điều 17 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư: “Tổ chức kinh tế mới thành lập hoặc thực hiện dự án đầu tư từ việc chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế, chuyển đổi sở hữu, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng dự án đầu tư được kế thừa các ưu đãi đầu tư của dự án đầu tư trước khi chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng”.

Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định về thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu đối với các trường hợp thông báo Danh mục miễn thuế; Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về khai thay đổi mục đích sử dụng; Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung khoản 10 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định trường hợp thay đổi mục đích sử dụng bằng hình thức chuyển nhượng cho đối tượng thuộc diện không chịu thuế miễn thuế; Điểm 1 khoản 54 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 78 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về xử lý tài sản hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu khi DN chuyển đổi loại hình từ DN chế xuất thành DN không hưởng chế độ chính sách DN chế xuất.

3525 img 1227
CBCC Hải quan Hữu Nghị kiểm tra mặt hàng ô tô NK. Ảnh: H.Nụ

Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp Công ty TNHH Watabe Wedding Việt Nam là DN chế xuất chuyển đổi loại hình thành DN không hưởng chế độ chính sách DN chế xuất, cơ quan Hải quan kiểm tra xác định nếu công ty vẫn đáp ứng điều kiện được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về thuế xuất nhập khẩu thì công ty tiếp tục được kế thừa ưu đãi miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án đầu tư trước khi chuyển đổi.

Liên quan đến thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan cho biết, công ty thực hiện thủ tục khai thay đổi mục đích sử dụng đối với hàng hóa tạo tài sản cố định đã nhập khẩu miễn thuế tương tự trường hợp thay đổi mục đích sử dụng bằng hình thức chuyển nhượng cho đối tượng thuộc diện không chịu thuế, miễn thuế theo quy định tại Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC. Theo đó công ty đăng ký tờ khai hải quan mới, không phải nộp thuế nhập khẩu.

Ngoài ra, công ty không phải thông báo danh mục miễn thuế đối với hàng hóa tạo tài sản cố định đã nhập khẩu miễn thuế trước đây. Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển đổi, công ty thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế hằng năm theo quy định.

Kể từ thời điểm công ty chuyển đổi từ DN chế xuất sang DN không hưởng chế độ chính sách DN chế xuất, công ty chỉ được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo tài sản cố định nếu thực hiện thông báo Danh mục miễn thuế trước khi nhập khẩu theo quy định.

Nụ Bùi