Chứng khoán phái sinh giao dịch trầm lắng trong tháng 8

08:08 | 10/09/2021

(HQ Online) - Sau thời gian giao dịch tăng trưởng mạnh, thị trường chứng khoán phái sinh tại Sở GDCK Hà Nội trong tháng 8 có xu hướng giao dịch trầm lắng hơn so với tháng trước.

Sửa đổi, bổ sung các quy định về chứng khoán phái sinh
Chứng khoán phái sinh giúp giảm các “cú sốc” trên thị trường chứng khoán
Chứng khoán phái sinh Việt Nam có gì sau 1.000 phiên giao dịch?
Chứng khoán phái sinh giao dịch trầm lắng trong tháng 8
Khối lượng giao dịch bình quân chứng khoán phái sinh giảm 10,92% so với tháng 7.

Giao dịch sản phẩm hợp đồng tương lai (HĐTL) chỉ số VN30 trong tháng 8 bình quân đạt 254.810 hợp đồng/phiên, giảm 10,92% so với tháng 7, song vẫn là tháng có khối lượng giao dịch bình quân cao thứ 2 tính từ đầu năm. Trong tháng 8, phiên giao dịch có khối lượng giao dịch cao nhất đạt 356.879 hợp đồng vào ngày 23/8/2021.

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại phiên giao dịch cuối tháng 8 đạt 30.250 hợp đồng, giảm 30,24% so với tháng trước. Phiên giao dịch có khối lượng mở OI cao nhất trong tháng đạt 46.123 hợp đồng vào ngày 03/8/2021.

Về giao dịch HĐTL trái phiếu Chính phủ (TPCP), trong tháng 8, HĐTL TPCP kỳ hạn 10 năm có tổng khối lượng giao dịch đạt 49 hợp đồng. Tổng OI của HĐTL TPCP tại thời điểm 31/8/2021 là 100 hợp đồng.

Về cơ cấu nhà đầu tư tham gia giao dịch, trong tháng 8, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước (bao gồm tự doanh) tăng xấp xỉ 2% so với tháng trước, đạt 21,97% khối lượng giao dịch toàn thị trường. Trong khi đó, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài giảm nhẹ so với tháng trước, từ 0,96% xuống 0,91% khối lượng giao dịch toàn thị trường

Hoài Anh