Chính sách thuế giữa các chi nhánh công ty trong cùng một tập đoàn hạch toán phụ thuộc

09:13 | 29/07/2019

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa trả lời Chi nhánh Công ty TNHH Fujikin Việt Nam VWL Hà Nội về thủ tục hải quan và chính sách thuế giữa các chi nhánh công ty trong cùng một tập đoàn hạch toán phụ thuộc tại Việt Nam. 

chinh sach thue giua cac chi nhanh cong ty trong cung mot tap doan hach toan phu thuoc Thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với hàng sản xuất XK được chỉ định giao hàng
chinh sach thue giua cac chi nhanh cong ty trong cung mot tap doan hach toan phu thuoc Chính sách thuế đối với hàng hóa tạm nhập- tái xuất thực hiện dự án vay ODA
chinh sach thue giua cac chi nhanh cong ty trong cung mot tap doan hach toan phu thuoc Chính sách thuế đối với hàng hóa chuyển đổi
chinh sach thue giua cac chi nhanh cong ty trong cung mot tap doan hach toan phu thuoc
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Ninh. Ảnh: T.Trang.

Tổng cục Hải quan cho biết, để trả lời DN, Tổng cục đã phải tham khảo ý kiến của Bộ Công Thương, theo ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 4337/BCT-KH ngày 18/6/2019 thì:

Về tư cách pháp lý và phạm vi hoạt động của Chi nhánh, theo quy định tại Điều 84 Bộ Luật Dân sự: “Chi nhánh, Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là pháp nhân”.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2014: “Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cảchức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.”

Do vậy, Chi nhánh của Công ty TNHH Fujikin Việt Nam chỉ được thực hiện chức năng của Công ty theo phạm vi nhiệm vụ được Công ty giao/ủy quyền, trên cơ sở ngành nghề kinh doanh của Công ty đã đăng ký theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư.

Bên cạnh đó, nội dung đăng ký ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Fujikin Việt Nam theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101264760 trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp không có nội dung liên quan đến hoạt động thuê/đặt gia công.

Tại Quyết định số 02/QĐ-FVN-VNWLHN ngày 22/10/2018 của Công ty TNHH Fujikin Việt Nam không có nội dung ủy quyền cho Chi nhánh Công ty TNHH Fujikin Việt Nam-VWL Hà Nội được thuê/đặt gia công.

Tại Giấy xác nhận số 666388/18 về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 26/10/2018 cũng không có nội dung liên quan đến việc Chi nhánh Công ty TNHH Fujikin Việt Nam-VWL Hà Nội được thuê/đặt gia công.

Do vậy, việc chi nhánh Công ty TNHH Fujikin Việt Nam VWL Hà Nội thực hiện nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam theo quyền nhập khẩu sau đó giao cho Chi nhánh Công ty TNHH Fujikin Việt Nam - Nhà máy Bắc Ninh để thực hiện gia công sản phẩm, sau đó nhận lại sản phẩm là chưa phù hợp với các quy định nêu trên.

Vì vậy, Tổng cục Hải quan không có cơ sở để hướng dẫn thủ tục hải quan, chính sách thuế đối với đề nghị của Chi nhánh Công ty TNHH Fujikin Việt Nam VWL Hà Nội.

Thu Trang