Chính sách thuế đối với hàng hóa chuyển đổi

17:09 | 29/05/2019

(HQ Online) - Hàng hóa tạm nhập, tái xuất không tái xuất ra nước ngoài mà chuyển giao cho đối tượng khác tại Việt Nam tiếp tục quản lý, sử dụng được tính thuế ra sao? Xử lý thuế GTGT đối với hàng hóa NK sau đó tái xuất sang nước thứ ba?… là những vướng mắc của Hải quan một số tỉnh, thành phố đã được Tổng cục Hải quan giải đáp.

chinh sach thue doi voi hang hoa chuyen doi 105576 Tọa đàm “Chính sách thuế và thủ tục hải quan khi thực hiện CPTPP”
chinh sach thue doi voi hang hoa chuyen doi 105576 Ấn định thuế nếu kê khai, tính thuế không phù hợp với thực tế hàng chuyển đổi mục đích sử dụng
chinh sach thue doi voi hang hoa chuyen doi 105576
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cảng Cái Lân, Cục Hải quan Quảng Ninh. Ảnh: T.Trang.

Không tái xuất hàng ra nước ngoài mà chuyển giao

Theo phản ánh của Cục Hải quan TP Cần Thơ, hiện đơn vị này đang gặp vướng với trường hợp của Công ty Chimneys and Refractoties International S.R.L Italy (CN Việt Nam) và Công ty Chimneys and Refractoties International S.R.L về thủ tục hải quan và việc xử lý thuế đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất không tái xuất ra nước ngoài mà chuyển giao cho đối tượng khác tại Việt Nam tiếp tục quản lý, sử dụng.

Hướng dẫn xử lý trường hợp này, Tổng cục Hải quan cho biết, hiện nay, thủ tục hải quan đối với thiết bị, máy móc tạm nhập tái xuất để thi công công trình thực hiện thống nhất theo quy định tại Điều 50 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 23 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP của Tổng cục Hải quan. Các quy định của pháp luật nêu tại công văn số 5855/TCHQ-GSQL ngày 4/10/2013 của Tổng cục Hải quan hiện nay đã được sửa đổi, bổ sung nên không đảm bảo căn cứ pháp lý để thực hiện.

Về chính sách thuế, Tổng cục Hải quan cho biết, tính thuế NK đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất nhưng không tái xuất ra nước ngoài mà chuyển giao cho đối tượng khác tại Việt Nam theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 19 Luật Thuế XK, thuế NK 107/2016/QH13 quy định người nộp thuế đã nộp thuế đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất, trừ trường hợp đi thuê để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất, khi tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan thì được hoàn thuế NK đã nộp.

Cùng với đó, tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP) quy định: Đối với hàng hóa XK, NK thuộc đối tượng không chịu thuế XK, thuế NK, thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế Giá trị gia tăng, thuế Bảo vệ môi trường hoặc miễn thuế hoặc áp dụng thuế suất, mức thuế tuyệt đối theo hạn ngạch thuế quan và đã được giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó có thay đổi về đối tượng không chịu thuế hoặc mục đích được miễn thuế; áp dụng thuế suất, mức thuế tuyệt đối theo hạn ngạch thuế quan; hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để gia công, sản xuất hàng hóa XK và hàng hóa tạm nhập - tái xuất đã giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hàng hóa XK, NK; chính sách thuế đối với hàng hóa XK, NK thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa XK, NK tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu.

Tại Khoản 1 Điều 35 Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định:“Hàng hóa XK, NK tại chỗ bao gồm: Hàng hóa đặt gia công tại Việt Nam và được tổ chức, cá nhân nước ngoài đặt gia công bán cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam; Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan; Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam”.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 35 Nghị định 08/2015/NĐ-CP nêu trên, Tổng cục Hải quan cho biết, tờ khai NK tại chỗ chỉ áp dụng đối với các trường hợp có hoạt động mua bán. Tuy nhiên, tại Hợp đồng thuê mượn số 01/2019 ngày 10/1/2019, số 02/2019 ngày 13/1/2019 giữa Công ty Chimneys and Refractoties International S.R.L Italy (CN Việt Nam) và Công ty Chimneys and Refractoties International S.R.L ở điều khoản thanh toán ghi tiền thuê, mượn miễn phí nên không phải quan hệ mua, bán hàng hóa, đồng thời, không có chỉ định của thương nhân nước ngoài cho Công ty nên không thuộc các trường hợp được thực hiện thủ tục xuất NK tại chỗ theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Nghị định 08/2015/NĐ-CP vì vậy, không đủ cơ sở để hoàn thuế NK theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 19 Luật Thuế XK, Thuế NK 107/2016/QH13.

Tính thuế GTGT hàng NK tái xuất sang nước thứ ba

Gặp vướng trong xử lý thuế GTGT đối với hàng hóa NK sau đó tái xuất sang nước thứ 3 của một số DN trên địa bàn, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị thắc mắc về việc hoàn trả tiền thuế GTGT đối với hàng hóa NK nộp thừa sau đó tái xuất sang nước thứ ba.

Với vướng mắc này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn, đối với tờ khai XK đăng ký trước ngày 1/7/2016, theo khoản 13 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Khoản 1, Điều 29 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Khoản 1 Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế XK, thuế NK và quản lý thuế đối với hàng hóa XK, NK, thì: Đối với hàng hóa NK sau đó tái xuất sang nước thứ ba, tờ khai XK đăng ký trước ngày 1/7/2016, cơ quan Hải quan thực hiện xử lý tiền thuế GTGT nộp thừa theo đúng quy định.

Đối với tờ khai XK đăng ký từ ngày 1/7/2016 đến trước ngày 1/2/2018, Căn cứ khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế số 106/2016/QH13 và khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính. Trường hợp DN đã nộp thuế GTGT đối với hàng hóa NK sau đó tái xuất sang nước thứ ba, tờ khai XK đăng ký từ ngày 1/7/2016 đến trước ngày 1/2/2018 thì không được hoàn thuế mà thực hiện kê khai, khấu trừ theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính. Theo đó, cơ quan Hải quan cần hướng dẫn DN liên hệ với cơ quan Thuế để được hướng dẫn thực hiện.

Đối với tờ khai XK đăng ký từ ngày 1/2/2018, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 13 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13, Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 và Khoản 64 Điều 1 Thông tư 39/2018TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 131 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì trường hợp DN đã nộp thuế GTGT đối với hàng hóa NK sau đó tái xuất sang nước thứ ba, tờ khai XK đăng ký từ ngày 1/2/2018 thì cơ quan Hải quan thực hiện xử lý tiền thuế GTGT nộp thừa theo đúng quy định.

Hàng đổi mục đích sử dụng của doanh nghiệp chế xuất

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn Cục Hải quan Hải Phòng xử lý thủ tục đối với một số trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng hàng hóa của DN chế xuất (Công ty TNHH chế tạo máy EBA, Công ty TNHH máy văn phòng Kyocera).

Cụ thể, đối với trường hợp của Công ty TNHH chế tạo máy EBA, sản phẩm sản xuất XK được công ty này bán cho đối tác nước ngoài và được đối tác nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa cho chính Công ty TNHH chế tạo máy EBA thì áp dụng theo quy định tại Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC để làm thủ tục XK, NK tại chỗ. Công ty thực hiện kê khai mã loại hình E42 - XK sản phẩm của DN chế xuất trên tờ khai XK tại chỗ và kê khai mã loại hình G12 - tạm nhập máy móc thiết bị phục vụ dự án có thời hạn.

Với trường hợp của Công ty TNHH chế tạo máy EBA căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và khoản 1 Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì “hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam” được quy định là hàng hóa XK, NK tại chỗ.

Đối với trường hợp của Công ty TNHH máy văn phòng Kyocera, việc sản phẩm XK được công ty chuyển tiêu dùng nội bộ tại chính Công ty TNHH máy văn phòng Kyocera thì căn cứ theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 24/4/2018 của Bộ Tài chính: “Đối với trường hợp thay đổi mục đích sử dụng bằng hình thức chuyển nhượng cho đối tượng thuộc diện không chịu thuế, miễn thuế: Người nhận chuyển nhượng phải kê khai theo quy định tại điểm a khoản này, nhưng không phải nộp thuế...” để thực hiện.

Công ty thực hiện kê khai mã loại hình A42 - chuyển tiêu thụ nội địa khác trên tờ khai thay đổi mục đích sử dụng.

Về chính sách thuế, Tổng cục Hải quan cho biết, căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 2 Luật Thuế XK, thuế NK thì “Hàng hóa XK từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa NK từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác” không thuộc đối tượng chịu thuế XK, thuế NK.

Thu Trang