Chính phủ giao nhiệm vụ cho từng bộ về cắt giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành

20:21 | 13/11/2019

(HQ Online) - Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2019 vừa được Chính phủ ban hành, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục cải cách các thủ tục kiểm tra chuyên ngành.

chinh phu giao nhiem vu cho tung bo ve cat giam thu tuc kiem tra chuyen nganh Gỡ rối cho doanh nghiệp về kiểm tra chuyên ngành
chinh phu giao nhiem vu cho tung bo ve cat giam thu tuc kiem tra chuyen nganh Tiếp tục gỡ chồng chéo trong kiểm tra chuyên ngành
chinh phu giao nhiem vu cho tung bo ve cat giam thu tuc kiem tra chuyen nganh Doanh nghiệp còn khó vì các bộ, ngành 'chia phần' quản lý
chinh phu giao nhiem vu cho tung bo ve cat giam thu tuc kiem tra chuyen nganh Một mặt hàng “gánh” 2 giấy kiểm tra chuyên ngành
chinh phu giao nhiem vu cho tung bo ve cat giam thu tuc kiem tra chuyen nganh
Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì thực hiện kiểm tra chuyên ngành đối với sữa chế biến và sản phẩm chế biến từ sữa. Ảnh minh họa: Hồng Nụ

Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính cải cách mạnh mẽ thủ tục hải quan theo hướng điện tử hóa, hướng tới hải quan điện tử, phù hợp chuẩn mực quốc tế; chủ trì xây dựng Đề án cải cách kiểm tra chuyên ngành theo hướng cơ quan Hải quan là đầu mối thực hiện kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu (trừ các mặt hàng liên quan đến an ninh, quốc phòng, kiểm dịch...), bộ quản lý chuyên ngành thực hiện hậu kiểm, trình Chính phủ trong Quý I/2020.

Trong tháng 11/2019, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ rà soát, đề xuất xử lý các vướng mắc do quy định của các luật, pháp lệnh báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội; rà soát, đề xuất xử lý các vướng mắc do quy định của các Nghị định, Thông tư theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Đối với các mặt hàng còn chịu nhiều thủ tục kiểm tra chuyên ngành của nhiều cơ quan, trong đó, với sữa chế biến và sản phẩm chế biến từ sữa, Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì thực hiện kiểm tra chuyên ngành đối với sữa chế biến và sản phẩm chế biến từ sữa theo hướng chỉ định các cơ quan thú y vùng, cơ quan kiểm dịch động vật vùng có đủ điều kiện, năng lực thực hiện việc kiểm tra an toàn thực phẩm đối với mặt hàng này. Cơ quan được chỉ định thực hiện đồng thời việc kiểm tra an toàn thực phẩm và kiểm dịch theo quy định.

Chính phủ cũng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thực hiện kiểm tra chuyên ngành khi nhập khẩu đối với bột, tinh bột. Bộ Công Thương rà soát, cắt giảm các mặt hàng này trong danh mục các mặt hàng phải thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, loại bỏ các sản phẩm, hàng hóa là chất hỗ trợ chế biến Casein ra khỏi danh mục hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ; chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế rà soát, tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với các mặt hàng dược liệu phải kiểm dịch.

Hương Dịu