Chỉ mua xe công mới nếu không còn xe điều chuyển

15:21 | 13/05/2019

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời Sở Tài chính Nam Định về việc mua xe ô tô phục vụ công tác chức danh. Theo đó, các xe đang sử dụng phải đủ điều kiện thanh lý, đồng thời sau khi rà soát không có xe phù hợp để trang bị cho các chức danh mới được mua xe công.

chi mua xe cong moi neu khong con xe dieu chuyen Muốn mua xe ô tô phục vụ dự án phải xét 3 điều kiện
chi mua xe cong moi neu khong con xe dieu chuyen Rà soát, xác định số lượng xe ô tô công đúng tiêu chuẩn, định mức
chi mua xe cong moi neu khong con xe dieu chuyen
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet.

Theo Bộ Tài chính, quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô đã được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP.

Trong đó, đã quy định rõ việc sắp xếp lại, xử lý xe ô tô phục vụ công tác chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung như sau: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô quy định tại nghị định này thực hiện rà soát, sắp xếp lại số xe ô tô hiện có của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương; thực hiện xử lý xe ô tô dôi dư theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định hiện hành.

Chức danh bí thư tỉnh ủy được sử dụng thường xuyên một xe ô tô với giá mua tối đa 1,1 tỷ đồng/xe trong thời gian công tác; chức danh phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch UBND được sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến cơ quan và đi công tác với giá mua tối đa 920 triệu đồng/xe.

Đối với xe thanh lý, phải đáp ứng một trong những điều kiện cụ thể đã được quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP, như: Xe ô tô đã quá thời gian sử dụng theo quy định của pháp luật về chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định; đã sử dụng trên 200.000 km đối với xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trụ sở đóng trên địa bàn miền núi, hải đảo, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đã sử dụng trên 250.000 km đối với xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước có trụ sở đóng trên địa bàn còn lại; xe ô tô chưa đủ điều kiện nêu trên nhưng bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được hoặc việc sửa chữa không hiệu quả (dự toán chi phí sửa chữa lớn hơn 30% so với nguyên giá).

Trên cơ sở các quy định nêu trên, Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính Nam Định báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện rà soát, sắp xếp số xe ô tô hiện có của tỉnh theo quy định.

Trong trường hợp sau khi sắp xếp lại xe ô tô phục vụ các chức danh mà không có xe phù hợp để trang bị cho các chức danh của tỉnh theo tiêu chuẩn; đồng thời 3 xe ô tô đang trang bị cho các chức danh đã đủ điều kiện thanh lý theo quy định và các chức danh không thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô thì đề nghị Sở Tài chính Nam Định báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định mua sắm.

Đồng thời, địa phương thực hiện thanh lý xe ô tô đủ điều kiện thanh lý theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật.

H.Vân