Chấp thuận niêm yết mới trên HoSE nhưng tạm thời giao dịch trên HNX

13:56 | 09/04/2021

(HQ Online) - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có công văn gửi HoSE, Sở GDCK Hà Nội (HNX) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về giải pháp giảm tải cho hệ thống giao dịch của Sở GDCK TPHCM (HoSE).

220,4 triệu cổ phiếu của VNDIRECT chính thức giao dịch trên HNX
3 doanh nghiệp đầu tiên đăng ký chuyển giao dịch cổ phiếu từ HOSE sang HNX
Chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HOSE sang HNX từ 3/3
Chấp thuận niêm yết mới trên HoSE nhưng tạm thời giao dịch trên HNX

UBCKNN cho biết, DN có nhu cầu niêm yết trong giai đoạn này có thể lựa chọn nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cho HNX hoặc HoSE.

Đối với DN có nhu cầu đăng ký niêm yết cổ phiếu mới hoặc chuyển niêm yết từ HNX sang HoSE, thì HoSE thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Sau khi được HoSE thẩm định và cấp quyết định niêm yết, cổ phiếu được tạm thời giao dịch trên HNX. Khi hiện tượng nghẽn lệnh được xử lý, DN chuyển sang HoSE mà không phải xem xét lại hồ sơ.

Các cơ chế giao dịch, giám sát giao dịch, quản lý niêm yết, chế độ báo cáo và công bố thông tin… đối với các DN có cổ phiếu được HoSE chấp thuận niêm yết và chuyển sang giao dịch tại HNX áp dụng chung như với DN niêm yết trên HNX.

HoSE, HNX phối hợp trong công tác giám sát giao dịch đối với các cổ phiếu này để đảm bảo tính liên tục trong công tác giám sát.

UBCKNN yêu cầu, HoSE, HNX và VSD thực hiện thông tin truyền thông rộng rãi đến DN, công chúng đầu tư về việc HoSE tạm dừng nhận giao dịch cổ phiếu mới và sự khác biệt giữa cơ chế giao dịch của các Sở giao dịch chứng khoán trong quá trình triển khai việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HoSE sang HNX.

Công văn này được áp dụng từ ngày 8/4/2021 cho đến khi UBCKNN có thông báo và hướng dẫn tiếp theo. UBCKNN đề nghị HoSE và HNX triển khai thực hiện, kịp thời phát hiện và báo cáo về UBCKNN các khó khăn, vướng mắc (nếu có) để xử lý.

Hoài Anh