Chấm dứt hoạt động một địa điểm kiểm tra, giám sát tại biên giới Lạng Sơn

13:33 | 24/02/2020

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 316/QĐ-TCHQ chấm dứt hoạt động địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới tại cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn.

cham dut hoat dong mot dia diem kiem tra giam sat tai bien gioi lang son Lạng Sơn tịch thu, buộc tiêu hủy gần 160 kg thịt đông lạnh không rõ nguồn
cham dut hoat dong mot dia diem kiem tra giam sat tai bien gioi lang son Hải quan Chi Ma (Lạng Sơn) thu giữ 300 kg thịt lợn không rõ nguồn gốc
cham dut hoat dong mot dia diem kiem tra giam sat tai bien gioi lang son Khuyến khích thực hiện xuất khẩu hàng chính ngạch qua cửa khẩu Chi Ma

Theo đó, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty CP đầu tư phát triển Thăng Long-Lạng Sơn.

Quyết định của Tổng cục có hiệu lực từ ngày 19/2/2020 và bãi bỏ Quyết định công nhận số 1230/QĐ-TCHQ ngày 22/4/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Trước đó, thực hiện hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Lạng Sơn đã tiến hàng kiểm tra thực tế địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Theo Cục Hải quan Lạng Sơn, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở khu vực cửa khẩu biên giới đất liền đề nghị điều chỉnh và thu hẹp của Công ty CP Đầu tư phát triển Thăng Long-Lạng Sơn chưa đáp ứng điều kiện theo quy định tại Nghị định 68/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 84/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính, không đảm bảo yêu cầu giám sát của cơ quan Hải quan.

Cục Hải quan Lạng Sơn đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét không chấp thuận việc điều chỉnh và thu hẹp của Công ty cho đến khi công ty đáp ứng các quy định tại Nghị định 68/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 84/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính; đồng thời ban hành quyết định chấm dứt hoạt động địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu ở biên giới của công ty (đã được công nhận tại Quyết định 1230/QĐ-TCHQ ngày 22/4/2014 của Tổng cục Hải quan) theo quy định tại Điều 15, 38 Nghị định 68/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

N.Linh