Chấm dứt hoạt động kho CFS của công ty Indo Trần – CN Yên Viên

10:24 | 06/10/2020

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 2487/QĐ-TCHQ chấm dứt hoạt động địa điểm thu gom hàng lẻ (kho CFS) của Công ty CP giao nhận và vận chuyển Indo Trần – CN Yên Viên.

Công nhận kho ngoại quan của Công ty TNHH Đầu tư Akira
Chấm dứt hoạt động một địa điểm thu gom hàng lẻ tại TP Hồ Chí Minh

Kho CFS của Công ty CP giao nhận và vận chuyển Indo Trần – CN Yên Viên có địa chỉ tại bãi hàng container, thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký (5/10/2020).

Quyết định của Tổng cục Hải quan được xem xét trên đề nghị chấm dứt hoạt động kho CFS của Công ty CP giao nhận và vận chuyển Indo Trần – CN Yên Viên và báo cáo của Cục Hải quan Hà Nội.

Trên thực tế, từ tháng 6/2019 tới nay, kho CFS của Công ty CP giao nhận và vận chuyển Indo Trần – CN Yên Viên không có hàng để khai thác và không có hàng tồn kho.

N.Linh