Chấm dứt hoạt động hai đại lý làm thủ tục hải quan tại Lào Cai

15:49 | 08/11/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành các quyết định chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với hai doanh nghiệp tại Lào Cai.

Công nhận mới 1 đại lý làm thủ tục hải quan, thêm 2 đại lý hoạt động trở lại
Hải quan thu hồi ba mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan
Thu hồi 4 mã số nhân viên, tạm dừng 3 đại lý làm thủ tục hải quan tại Bà Rịa-Vũng Tàu
Tổng cục Hải quan công nhận mới hai đại lý làm thủ tục hải quan

Cụ thể, Tổng cục Hải quan quyết định chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ và Thương mại Nhật Tân, địa chỉ tại thành phố Lào Cai.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tỉnh Lào Cai, địa chỉ tại thành phố Lào Cai.

Hai công ty trên bị chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan là do không khắc phục và không có văn bản đề nghị tiếp tục hoạt động gửi Tổng cục Hải quan trong thời hạn quy định tại Điều 7 Thông tư 12/2015/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư 22/2019/TT-BTC.

Cụ thể, hai công ty không duy trì đủ điều kiện về nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định.

N.Linh