Cần tiếp tục tham mưu cho Chính phủ các giải pháp tài khóa linh hoạt, hiệu quả

20:35 | 08/10/2021

(HQ Online) - Chỉ đạo công tác của ngành Tài chính trong 3 tháng cuối năm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết toàn ngành cần tập trung nỗ lực hơn nữa để tham mưu cho Chính phủ các giải pháp tài khóa linh hoạt, hiệu quả và chặt chẽ nhất.

Bộ Tài chính yêu cầu tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch tại trụ sở làm việc
Ngành Tài chính tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Chủ động xây dựng kịch bản điều hành linh hoạt chính sách tài khóa
undefined
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc chủ trì Hội nghị

Thu NSNN vẫn đảm bảo tiến độ dự toán

Ngày 8/10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện công tác tháng 9 và triển khai các trương trình kế hoạch công tác tháng 10.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 9 ước đạt 65,2 nghìn tỷ đồng, trong đó, thu nội địa ước đạt 49 nghìn tỷ đồng, thu từ dầu thô ước đạt 3,4 nghìn tỷ đồng và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: ước đạt 24,58 nghìn tỷ đồng, giảm 3,9 nghìn tỷ đồng so với tháng 8; sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ, thu cân đối ngân sách là 12,6 nghìn tỷ đồng.

Lũy kế thu NSNN 9 tháng ước đạt 1.077,4 nghìn tỷ đồng, bằng 80,2% dự toán, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2020 trong đó thu nội địa: ước đạt 872,28 nghìn tỷ đồng, bằng 77% dự toán, tăng 5,9% so cùng kỳ năm 2020.

Thu từ dầu thô ước đạt 29,1 nghìn tỷ đồng, bằng 125,4% dự toán, tăng 5,2% so cùng kỳ. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 175,3 nghìn tỷ đồng, bằng 98,2% dự toán, tăng 30,3% so cùng kỳ năm 2020.

Về chi NSNN, tổng chi NSNN tháng 9 ước đạt 116,3 nghìn tỷ đồng. Lũy kế chi 9 tháng ước đạt 1.030,5 nghìn tỷ đồng, bằng 61,1% dự toán, trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 218,55 nghìn tỷ đồng, bằng 45,8% dự toán Quốc hội quyết định; chi trả nợ lãi đạt 79,3 nghìn tỷ đồng, bằng 72,1% dự toán; chi thường xuyên đạt gần 725,3 nghìn tỷ đồng, bằng 70% dự toán.

Theo Bộ Tài chính, về tổng thể cân đối NSNN 9 tháng có thặng dư; tuy nhiên, cân đối ngân sách trung ương (NSTW) có bội chi, ngân sách địa phương (NSĐP) có thặng dư lớn.

Đánh giá công tác quản lý, điều hành thu NSNN, Bộ Tài chính cho biết, mặc dù chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19, thu NSNN 9 tháng đầu năm vẫn đảm bảo tiến độ dự toán và tăng so với cùng kỳ, nhờ đà tăng trưởng của nền kinh tế từ những tháng cuối năm 2020.

Cơ quan Hải quan đã thực hiện 1,37 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra (trong đó 1,3 nghìn cuộc kiểm tra sau thông quan), xử lý thu vào NSNN 603,5 tỷ đồng; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bắt giữ 10,5 nghìn vụ vi phạm với trị giá hàng hóa 1,84 nghìn tỷ đồng, xử lý thu vào NSNN 150,6 tỷ đồng; tích cực xử lý, thu hồi được 417 tỷ đồng tiền nợ đọng thuế.

Đồng thời, Bộ Tài chính tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả thị trường, phối hợp với các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai các giải pháp bình ổn giá cả thị trường phù hợp để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội gắn với yêu cầu đặt ra về phòng, chống dịch.

Cũng trong 9 tháng đầu năm, đã thoái vốn nhà nước tại 13 doanh nghiệp với giá trị sổ sách là 287 tỷ đồng, thu về 2.166,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính nhận được báo cáo phê duyệt phương án cổ phần hóa 3 doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Lương thực Miền Bắc và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, với tổng giá trị doanh nghiệp là 252 tỷ đồng, trong đó phần vốn của các Tập đoàn, Tổng công ty là 151 tỷ đồng.

Chủ động, sáng tạo, bám sát các nhiệm vụ được giao

Phát biểu tại hội nghị giao ban, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, trong tháng 9, toàn ngành Tài chính đã nỗ lực rất lớn, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong công tác xây dựng cơ chế chính sách.

Đồng thời, Bộ Tài chính đã thực hiện tốt các nhiệm vụ về tài chính - NSNN, từ công tác phòng chống dịch, phát hành trái phiếu chính phủ; tham mưu các chính sách về giảm, giãn thuế, phí, lệ phí; đảm bảo kinh phí mua vắc-xin và phòng, chống dịch...

Đơn cử, 9 tháng đầu năm đã thực hiện phát hành được 233,1 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ, với kỳ hạn bình quân hơn 13 năm, lãi suất bình quân 2,26%/năm. Từ nay đến cuối năm, Bộ trưởng lưu ý cần tiếp tục phấn đấu đảm bảo phát hành trái phiếu chính phủ theo đúng kế hoạch đề ra với lãi suất huy động thấp trong thời gian dài.

Chỉ đạo công tác của ngành trong 3 tháng cuối năm, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết thời gian không còn nhiều, do đó toàn ngành cần tập trung nỗ lực hơn nữa để tham mưu cho Chính phủ các giải pháp tài khóa linh hoạt, hiệu quả và chặt chẽ nhất.

Theo đó, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị chủ động, sáng tạo, bám sát các nhiệm vụ được giao và thực hiện với tinh thần quyết liệt; chủ động hơn nữa trong đề xuất, tham mưu lãnh đạo Bộ các giải pháp về điều hành chính sách tài khóa trước mắt cũng như lâu dài.

Cùng với đó, Bộ trưởng yêu cầu cần đẩy mạnh triển khai các gói hỗ trợ tài khóa cho người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, coi đây là nhiệm vụ mang tính mũi nhọn, thúc đẩy phát triển.

Về chính sách tài khóa, Bộ trưởng yêu cầu tập trung quản lý thu ngân sách, tránh thất thu; đảm bảo chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường kiến nghị các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; đảm bảo kịp thời kinh phí chống dịch; triển khai khai kịp thời các gói kích thích, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đồng thời đề nghị các đơn vị cần tập trung hoàn thiện chính sách pháp luật về tài chính, không để chậm trễ.

Trong 9 tháng năm 2021, cơ quan Thuế đã tiếp nhận, xử lý kịp thời, đúng quy định các đề nghị gia hạn thuế theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ, với tổng số thuế và tiền thuê đất được gia hạn ước tính đến hết tháng 9 khoảng 78,5 nghìn tỷ đồng (trong đó số thuế được gia hạn đã nộp NSNN là 36,2 nghìn tỷ đồng).

Đồng thời, tính đến ngày 15/9/2021, đã thực hiện 44,4 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp, kiểm tra 567,6 nghìn hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp; kiến nghị xử lý tài chính 32,48 nghìn tỷ đồng, trong đó thu vào NSNN 6,9 nghìn tỷ đồng (số đã thu nộp là 4,56 nghìn tỷ đồng), giảm khấu trừ và giảm lỗ 25,58 nghìn tỷ đồng.

Hoài Anh