Cán bộ tăng thu nhập sau 3 năm TP HCM thí điểm cơ chế đặc thù

13:27 | 14/10/2020

(HQ Online) - Sau 3 năm thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM, kết quả dễ nhận thấy là cán bộ đã tăng thu nhập.

Quốc hội thông qua cơ chế đặc thù cho Đà Nẵng
Quốc hội thông qua cơ chế tài chính-ngân sách đặc thù đối với Hà Nội
Cơ chế đặc thù
Cán bộ tăng thu nhập sau 3 năm TP HCM thí điểm cơ chế đặc thù
Chính phủ kiến nghị Quốc hội cho phép TP HCM tiếp tục thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM. Ảnh: Internet

Chính phủ vừa có báo cáo gửi đại biểu Quốc hội khóa XIV về sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 (Nghị quyết)

Theo Nghị quyết này, HĐND TP HCM được quyền quyết định bố trí ngân sách thành phố để chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức. Mức thu nhập cho các chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt của thành phố do HĐND thành phố quy định.

Từ quý 3/2019 trở đi, TP HCM áp dụng Quy định đánh giá, phân loại sửa đổi, đồng thời triển khai thực hiện nguyên tắc tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của lãnh đạo, quản lý không quá 50% số lượng lãnh đạo, quản lý của cơ quan, đơn vị để từng bước nâng cao chất lượng đánh giá theo hướng phản ánh chính xác năng lực và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Đối với đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc khối nhà nước thành phố, tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quý 3/2019 chiếm 49,55% và quý 4/2019 chiếm 52,31% tổng số lãnh đạo, quản lý (tuy vượt quá 50% nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ quy định do được phép làm tròn thành 1 nếu có số dư 0,5 trở lên).

Trong giai đoạn 2018-2020, TP HCM đã bố trí dự toán kinh phí chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố quản lý với tổng số tiền là 18.020 tỷ đồng.

Trong đó, khối thành phố là 5.383 tỷ đồng và khối quận, huyện là 12.637 tỷ đồng (hệ số tăng thêm trong năm 2018 là 0,6 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ và năm 2019; năm 2020 là 1,2 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ).

Riêng trong năm 2020, thành phố đã thực hiện giảm hệ số thu nhập tăng thêm xuống còn 0,6 đối với cán bộ, công chức, viên chức nhằm góp phần chia sẻ khó khăn với đồng bào, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp (giảm khoảng 2.266,7 tỷ đồng) so với dự toán đầu năm HĐND thành phố quyết định.

Ngoài câu chuyện về gia tăng thu nhập của cán bộ, báo cáo của Chính phủ cho thấy, nhiều nội dung theo Nghị quyết chưa thực hiện được.

Điển hình như việc hưởng số thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Báo cáo của Chính phủ nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg ngày 15/8/2019 về việc phê duyệt danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020.

Theo đó, TP HCM thực hiện cổ phần hóa (Nhà nước giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ) đối với 36 doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, thành phố gặp một số khó khăn, vướng mắc chủ yếu liên quan đến phương án sử dụng đất của doanh nghiệp vẫn chưa được tháo gỡ, dẫn đến hiện nay phải tạm dừng triển khai các bước tiếp theo...

Chính phủ kiến nghị Quốc hội cho phép TP HCM tiếp tục thực hiện Nghị quyết và tổng kết thực hiện Nghị quyết này báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2022.

Uyển Như