Camera giám sát của doanh nghiệp chế xuất phải đáp ứng yêu cầu gì?

14:55 | 07/03/2022

(HQ Online) - Cách thức kết nối, trao đổi dữ liệu hệ thống camera giám sát của doanh nghiệp chế xuất (DNCX); yêu cầu về lưu trữ dữ liệu hình ảnh camera; các giải pháp bảo mật trong trao đổi dữ liệu camera như thế nào?

Hiện đại hóa quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất
Giải đáp chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất
CBCC Cục Hải quan Hà Nội kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: N.Linh
CBCC Cục Hải quan Hà Nội kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: N.Linh

Yêu cầu kỹ thuật camera giám sát

Đây là những nội dung tại Quyết định 247/QĐ-TCHQ quy định về cách thức kết nối, trao đổi dữ liệu hệ thống camera giám sát của DNCX với cơ quan Hải quan theo khoản 10 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP và việc giám sát hải quan đối với DNCX thông qua hệ thống camera vừa được Tổng cục Hải quan ban hành.

Cụ thể, hệ thống camera giám sát tại DNCX bao gồm hệ thống camera quan sát các vị trí tại cổng/cửa ra, vào và các vị trí lưu giữ hàng hóa. Trong đó các vị trí lưu giữ hàng hóa bao gồm các khu vực tại DNCX được sử dụng để lưu giữ hàng hóa như kho, bãi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm, thành phẩm, kho phế liệu, phế phẩm (nếu có) và các hàng hóa không chịu thuế khác. Đối với các khu vực khác tại DNCX được bố trí để sản xuất, sử dụng hàng hóa, máy móc, thiết bị như nhà xưởng, văn phòng, nhà ăn ... thì không yêu cầu có camera quan sát.

Góc quay của camera ở các vị trí tại cổng/cửa ra vào DNCX phải đảm bảo ghi hình rõ thông tin biển số xe, số container (nếu có) của phương tiện ra, vào DNCX. Phương tiện qua cổng phải đảm bảo tốc độ, đúng làn đường quy định để camera có thể ghi hình thông tin phương tiện.

Đối với bãi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm, thành phẩm, kho phế liệu, phế phẩm (nếu có) và các hàng hóa không chịu thuế khác, camera giám sát phải cho phép quan sát toàn cảnh bãi lưu giữ hàng hóa của DNCX.

Đối với kho lưu giữ nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm, thành phẩm, kho phế liệu, phế phẩm (nếu có) và các hàng hóa không chịu thuế khác có cổng/cửa ra vào thì camera giám sát tại cổng/cửa ra/vào khu vực lưu giữ hàng hóa ghi rõ hình ảnh hoạt động đưa hàng hóa ra/vào kho lưu giữ; camera trong kho (nếu có) phải cho phép quan sát toàn cảnh kho lưu giữ hàng hóa của DNCX.

Theo Quyết định 247/QĐ-TCHQ, DNCX có trách nhiệm lập sơ đồ vị trí lưu giữ hàng hóa, vị trí lắp đặt camera giám sát có đánh số thứ tự, ghi chú để theo dõi, quản lý và gửi chi cục hải quan quản lý một bản khi thực hiện kiểm tra điều kiện kiểm tra giám sát hải quan.

Mở sổ nhật ký theo dõi tình trạng hoạt động và cập nhật đầy đủ tình hình đối với trường hợp mất điện, không hoạt động, sửa chữa, bảo dưỡng theo thời gian, vị trí, số thứ tự mắt hoặc hệ thống camera giám sát đã được lập trên sơ đồ.

Đồng thời thông báo đầu mối, số điện thoại liên lạc cho chi cục hải quan quản lý và kịp thời báo cáo những trường hợp phát sinh sự cố hệ thống camera giám sát; trường hợp có kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, mất điện thì báo cáo bằng văn bản, đồng thời cập nhật vào sổ nhật ký phục vụ công tác kiểm tra của cơ quan Hải quan.

Các vị trí phải kết nối trực tuyến

Dữ liệu hình ảnh camera tại các vị trí sau phải kết nối trực tuyến với cơ quan Hải quan gồm: cổng/cửa ra vào DNCX; cổng/cửa ra vào kho nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm, thành phẩm; kho phế liệu, phế phẩm (nếu có); bãi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm, thành phẩm, kho phế liệu, phế phẩm (nếu có) và các hàng hóa không chịu thuế khác; phía trong kho lưu giữ nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm, thành phẩm, kho phế liệu, phế phẩm (nếu có) và các hàng hóa không chịu thuế khác (nếu có trang bị camera giám sát).

Các vị trí khác yêu cầu phải lắp đặt hệ thống camera giám sát, DNCX thực hiện lưu giữ tại doanh nghiệp theo quy định, cung cấp cho cơ quan Hải quan khi có yêu cầu.

Về tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu của hệ thống camera giám sát, đối với các DNCX đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh (nếu có) hoặc văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền trong trường hợp không phải thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước ngày Nghị định số 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành (25/4/2021); các DNCX thành lập sau thời điểm 25/4/2021 và trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành, đang trong quá trình hoạt động và đã trang bị hệ thống camera giám sát không yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu.

Đối với DNCX thành lập sau thời điểm Quyết định này có hiệu lực, hệ thống camera giám sát của DNCX phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu theo Phụ lục đính kèm Quyết định này.

Cơ quan Hải quan kiểm tra, xác nhận việc đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu của Hệ thống camera giám sát của DNCX căn cứ trên cơ sở tài liệu kỹ thuật do DNCX cung cấp và cam kết của DNCX về việc đáp ứng tiêu chuẩn trong biên bản kiểm tra.

N.Linh

Liên kết hữu ích