Các thủ tục hành chính thuế điện tử đều được đảm bảo an toàn thông tin

14:35 | 20/10/2020

(HQ Online) - Trong suốt giai đoạn 2011-2020, ngành Thuế đã nỗ lực cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để tăng tính minh bạch, tạo điều kiện tối đa cho người nộp thuế.

Ngành Thuế vừa tích hợp thêm 30 thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công Quốc gia
Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020: Bàn đạp để cải cách hành chính, cắt giảm mạnh chi tiêu công
Ngành Tài chính: Sáng tạo hơn nữa để giữ vững “phong độ” cải cách hành chính
Ảnh Thùy Linh.
Ngành Thuế đã cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp. Ảnh Thùy Linh.

Hiện đại hóa TTHC

Tổng cục Thuế vừa có báo cáo kết quả thực hiện chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030. Theo đó, để tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, ngành Thuế đã cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp cũng như triển khai các hệ thống một cửa điện tử.

Đến nay, có 32 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở mức 3 và có 150 TTHC được các tổ chức, cá nhân thường xuyên sử dụng đã thực hiện ở mức độ 4. Tất cả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đều có giải pháp xác thực điện tử bằng hình thức ký số trên hồ sơ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử của người nộp thuế gửi đến cơ quan thuế đảm bảo an toàn thông tin.

Theo thống kê của Tổng cục Thuế, tính đến ngày 19/9/2020, số lượng doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử đạt 99,65%; số đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử là 98% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước.

Đáng chú ý, thời gian qua, Tổng cục Thuế đã hoàn thành kết nối xác thực để triển khai tích hợp dịch vụ nộp thuế điện tử dành cho doanh nghiệp và chia sẻ dữ liệu để tích hợp dịch vụ nộp thuế điện tử cho cá nhân và nộp lệ phí trước bạ điện tử ô tô, xe máy lên cổng Dịch vụ công Quốc gia. Tính đến cuối tháng 9, Tổng cục Thuế đã tích hợp các TTHC lên cổng Dịch vụ công Quốc gia. Mới đây nhất, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1557/QĐ-TCT, thiết lập 479 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế qua hệ thống eTax trong toàn ngành, đảm bảo tất cả người nộp thuế đều được hỗ trợ qua kênh thông tin điện tử này.

Với sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Thuế trong thời gian qua (2011-2020), đã được Chính phủ, Bộ Tài chính và các tổ chức quốc tế đánh giá cao.

Cụ thể, năm 2018, tại Hội nghị công bố báo cáo chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ TTHC của Hội đồng tư vấn cải cách hành chính của Chính phủ (APCI 2018) đã công bố đánh giá nhóm TTHC thuế đứng thứ nhất trong 8 nhóm TTHC được đưa vào đánh giá.

Năm 2019, tại Báo cáo đánh giá cải cách TTHC thuế năm 2019, mức độ hài lòng của người nộp thuế đã tăng từ 7,5/10 của kỳ trước lên 7,8/10 (tăng 3%).

Tại Báo cáo môi trường kinh doanh - Doing Business 2020, chỉ số nộp thuế (Paying Taxes) của Việt Nam tăng 22 bậc từ vị trí thứ 131 lên xếp thứ 109 trong tổng số 190 quốc gia và nền kinh tế được đánh giá.

Như vậy, với chỉ số nộp thuế của Việt Nam tăng 22 bậc, ngành Thuế đã vượt chỉ tiêu của Chính phủ đề ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP (năm 2019 tăng 7-10 bậc về chỉ số nộp thuế), tiệm cận mục tiêu đến năm 2021 chỉ số nộp thuế tăng lên 30-40 bậc.

Cắt giảm, đơn giản hóa TTHC

Theo Tổng cục Thuế, nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, bảo đảm yêu cầu, chất lượng, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch giúp giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của các cá nhân, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc tuân thủ TTHC trong lĩnh vực thuế, thời gian tới, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục tập trung xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, Tổng cục Thuế sẽ rà soát và đề xuất các phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực thuế, trong đó tập trung vào nghiên cứu giảm thời gian nộp thuế, giảm hồ sơ, giấy tờ và chi phí thực hiện TTHC liên quan trực tiếp tới người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, ngành Thuế sẽ tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về các vướng mắc khó khăn trong thực hiện cơ chế, chính sách, TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Từ đó, tổ chức thực hiện giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức đảm bảo nhanh chóng, hiệu quả; triển khai, vận hành có hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa.

Cùng với đó, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục xây dựng và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các TTHC thuộc lĩnh vực quản lý. Ngành Thuế sẽ tiếp tục mở rộng triển khai các dịch vụ: khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, hoá đơn điện tử, nộp thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà, nộp thuế điện tử lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản đảm bảo hỗ trợ tốt nhất cho người nộp thuế.

Thùy Linh