Bộ trưởng KH&ĐT: Kiên định tinh thần cải cách, đổi mới, nỗ lực bứt phá

15:48 | 18/07/2019

(HQ Online) - Ngày 18/7, tại Hà Nội, Bộ KH&ĐT tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

bo truong khdt kien dinh tinh than cai cach doi moi no luc but pha Triển khai Luật Quy hoạch: Đã bãi bỏ 296 quy hoạch sản phẩm
bo truong khdt kien dinh tinh than cai cach doi moi no luc but pha Công bố Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019
bo truong khdt kien dinh tinh than cai cach doi moi no luc but pha Bộ KHĐT bác phương án đường sắt tốc độ cao của Bộ GTVT
bo truong khdt kien dinh tinh than cai cach doi moi no luc but pha
Hội nghị trực tuyến công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Bộ KH&ĐT.

Ban tổ chức cho biết, 10 chủ đề được thảo luận tại Hội nghị là: công tác xây dựng thể chế, pháp luật; công tác kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp; liên kết vùng; thu hút FDI; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; công tác thống kê; công tác xây dựng Chiến lược và Kế hoạch phát triển KT-XH phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII; triển khai các nội dung liên quan đến cuộc CMCN 4.0 và các công tác khác.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, nửa chặng đường thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2019 đã đi qua với nhiều kết quả đáng khích lệ.

Tăng trưởng kinh tế đạt khá, tốc độ tăng GDP 6 tháng đạt 6,76%, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các ngành, lĩnh vực đều có bước chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Sáu tháng đầu năm 2019, Bộ KH&ĐT hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ, làm tốt vai trò, chức năng của một Bộ tham mưu tổng hợp chiến lược quan trọng của Đảng và Chính phủ.

Đặc biệt, Bộ trưởng nhấn mạnh, Luật Đầu tư công (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7 với tỷ lệ phiếu tán thành đạt 90,7%, thể hiện sự đồng thuận cao của các đại biểu Quốc hội đối với những đề xuất cải cách, đổi mới của Chính phủ trong công tác quản lý Nhà nước về đầu tư công, nhằm tạo thuận lợi, tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắc, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, tạo điều kiện khơi thông nguồn lực đầu tư cho phát triển của cả Nhà nước và khu vực tư nhân.

Theo đó, cho biết Luật Đầu tư công (sửa đổi) sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2020, Bộ trưởng nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Kế hoạch và Đầu tư những tháng cuối năm là sẽ tập trung mọi nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương triển khai công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật, trình Chính phủ xem xét, ban hành kịp thời với tiến độ triển khai Luật.

Đồng thời, triển khai ngay công tác phổ biến pháp luật đối với Luật Đầu tư công trên tinh thần đổi mới, tiết kiệm, hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức phổ biến trực tuyến cho tất cả các địa phương.

Song song với đó, Bộ KH&ĐT cũng đang tập trung nghiên cứu, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8.

“Đây là 2 dự luật quan trọng, có mức độ khó hơn so với Luật Đầu tư công, do có nhiều điểm đổi mới và phạm vi tác động đến nhiều đối tượng, bao gồm cả khu vực nhà nước và khu vực tư nhân, có ý nghĩa rất lớn đối với quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và huy động hiệu quả nguồn vốn đầu tư của toàn nền kinh tế, nhất là vốn đầu tư khu vực tư nhân trong nước và nước ngoài”, Bộ trưởng Dũng nhấn mạnh.

Bên cạnh ghi nhận những việc đã làm được trong 6 tháng đầu năm, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhận định, nhiệm vụ đặt ra 6 tháng năm 2019 còn rất nặng nề ở tất cả các lĩnh vực: tham mưu thể chế, pháp luật, chính sách; đổi mới, nâng cao hiệu quả các công tác quản lý nhà nước thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ, nhất là về kế hoạch, chiến lược phát triển, kinh tế vĩ mô, đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư công, đấu thầu, phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng; sắp xếp, tổ chức lại bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả...

“Là một ngành, một cơ quan có nhiệm vụ nặng nề nhất, được giao nhiều công việc có tính chất khó, phức tạp nhất, toàn ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê nói chung và Bộ KH&ĐT nói riêng luôn ý thức được trách nhiệm của ngành, của cơ quan, quán triệt sâu sắc và kiên định tinh thần cải cách, đổi mới, nỗ lực bứt phá, phát huy trí tuệ tập thể, vượt qua mọi thách thức, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói.

T.Hiền