Bộ trưởng Hồ Đức Phớc chúc mừng 20 năm thành lập Cục Kiểm tra sau thông quan

18:34 | 10/02/2023

(HQ Online) - Nhân dịp 20 năm thành lập Cục Kiểm tra sau thông quan (Tổng cục Hải quan), Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc có Thư chúc mừng đơn vị.

Cục Kiểm tra sau thông quan kỷ niệm 20 năm thành lập
Kỷ niệm 20 năm thành lập Cục Kiểm tra sau thông quan: Sức bật tuổi 20
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc chúc mừng 20 năm thành lập Cục Kiểm tra sau thông quan
Tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Cục Kiểm tra sau thông quan, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tăng Cờ thi đua của Bộ Tài chính cho Cục Kiểm tra sau thông quan. Ảnh: T.Bình.

Tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Cục Kiểm tra sau thông quan được tổ chức chiều 10/2, Ban Tổ chức công bố Thư chúc mừng của Bộ trưởng, Tạp chí Hải quan trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung Thư của Bộ trưởng:

Nhân dịp 20 năm thành lập Cục Kiểm tra sau thông quan (10/02/2003 - 10/02/2023), thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính, tôi thân ái gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, công chức đã và đang công tác tại Cục Kiểm tra sau thông quan.

Cách đây 20 năm, ngày 10/02/2003, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 16/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm tra sau thông quan.

20 năm là một chặng đường chưa dài so với lịch sử 78 năm của Hải quan Việt Nam nhưng Cục Kiểm tra sau thông quan đã khẳng định sự trưởng thành, phát triển qua từng thời kì.

Những ngày đầu thành lập, Cục Kiểm tra sau thông quan phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: kiểm tra sau thông quan là hoạt động nghiệp vụ mới nên quy định pháp luật còn đơn giản; cơ sở vật chất thiếu thốn; tổ chức bộ máy, lực lượng mỏng; quyết tâm chính trị chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm trong công tác quản lý nhà nước về hải quan còn chưa thực sự mạnh mẽ.

Từ sau khi Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014 được ban hành, Cục Kiểm tra sau thông quan đã có sự chuyển biến, đột phá mạnh mẽ về chất và lượng; có vai trò quan trọng trong việc nâng cao tính tuân thủ pháp luật của cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm; đã tham mưu xây dựng và phát triển chương trình doanh nghiệp ưu tiên nhằm hỗ trợ những doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, cải thiện, thu hút doanh nghiệp mở rộng đầu tư sản xuất tại Việt Nam; phát hiện những bất cập của hệ thống văn bản pháp luật để kịp thời kiến nghị bổ sung, sửa đổi, góp phần thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước trong điều hành hoạt động xuất nhập khẩu, đáp ứng mục tiêu Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030.

Qua 20 năm xây dựng và phát triển, Cục Kiểm tra sau thông quan đã khẳng định được vai trò là một trong những trụ cột chính của quản lý hải quan hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng được biểu dương, ghi nhận.

Hiện nay, trong bối cảnh Việt Nam tham gia ký kết, thực thi nhiều Hiệp định thương mại tự do; trong bối cảnh kinh tế - xã hội trong và ngoài nước còn nhiều khó khăn, dịch bệnh Covid-19 vẫn ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và hoạt động sản xuất.

Vì vậy, nhiệm vụ của ngành Hải quan càng nặng nề hơn. Tôi yêu cầu các đồng chí cần tiếp tục chủ động thực hiện các giải pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan, đồng thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất, thúc đẩy doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật.

Tôi tin tưởng rằng trong chặng đường tiếp theo, Cục Kiểm tra sau thông quan tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, xây dựng Cục Kiểm tra sau thông quan cải cách - kỷ cương - văn minh - chuyên nghiệp, góp phần hoàn thành công cuộc đổi mới, hiện đại hoá hải quan, xứng đáng với sự tin tưởng giao phó của Đảng và Nhà nước.

Thái Bình (ghi)