Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Cải tiến lĩnh vực thuế, hải quan mạnh mẽ hơn nữa

17:42 | 17/09/2022

(HQ Online) - Tại Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài vào sáng 17/9, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, các thủ tục liên quan đến hải quan đã tăng cường thực hiện bằng phương pháp quản lý hải quan theo hướng hiện đại.

Ngành Hải quan chuyển đổi số toàn diện
Ngăn chặn tình trạng “tham nhũng vặt” trong ngành Tài chính
Bộ Tài chính làm rõ các rủi ro trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP

Nhiều cơ chế ưu đãi về thuế được thực thi

Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, về chính sách đầu tư và một số sắc thuế, Bộ Tài chính đã tham mưu cho Chính phủ ban hành các nghị định và tham mưu Chính phủ, Quốc hội sửa đổi các luật thuế phù hợp với tiến trình phát triển và xu thế của thời đại.

Ví dụ về thuế thu nhập doanh nghiệp, thời gian qua, Việt Nam đã hạ mức thuế suất phổ thông từ 25% xuống còn 22%, đến nay còn 20%, và trong những lĩnh vực ưu đãi đầu tư thì thuế suất thậm chí xuống còn 10%. Tùy theo đối tượng, thuế suất ưu đãi có thể còn 9% trong vòng 30 năm, hoặc miễn thuế 6 năm, giảm 50% thuế phải nộp trong 13 năm tiếp theo. Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh, đây là một cơ chế rất ưu đãi.

Đối với dự án đầu tư thông thường, thời gian miễn thuế là 4 năm, giảm 50% thuế phải nộp trong 9 năm tiếp đối với thu nhập của doanh nghiệp thực hiện đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa và thực hiện trong địa bàn điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; miễn 4 năm hoặc giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa.

Về thuế xuất nhập khẩu, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, Chính phủ đã ban hành các nghị định về ưu đãi đầu tư, giúp doanh nghiệp nước ngoài hưởng các chính sách miễn giảm thuế đúng quy định. Ngoài ra năm 2019, Bộ Tài chính cũng đã tham mưu ban hành nghị định hướng dẫn Luật Thuế, ưu đãi đối với doanh nghiệp ưu tiên theo hướng được hoàn thuế trước và kiểm tra sau, và được nộp thuế theo tờ khai hải quan đã thông quan hoặc giải phóng hàng trong tháng vào ngày 10 của tháng tiếp theo. Doanh nghiệp ưu tiên của những nước có thỏa thuận công nhận lẫn nhau, đối với Việt Nam thì được áp dụng các biện pháp về ưu tiên hải quan và thủ tục thuế tại Việt Nam.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, những quy định nêu trên cũng đã giúp giảm thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp.

Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành tham dự Hội nghị - Ảnh: VGP
Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành tham dự Hội nghị. Ảnh: VGP

Đảm bảo môi trường đầu tư công khai minh bạch và hiệu quả

Đặc biệt, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, Bộ Tài chính cũng đã tập trung cải cách thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực thuế và hải quan. Bộ đã tham mưu trình Chính phủ ban hành quyết định về phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, với việc tích hợp 150 thủ tục hành chính thuế ở cấp độ 3, 4 trên Cổng thông tin quốc gia và đã triển khai nộp thuế, kê khai thuế điện tử.

“Như vậy, hệ thống kê khai thuế điện tử và hoàn thuế, nộp thuế cũng bằng điện tử có tỉ lệ doanh nghiệp tham gia kê khai lần lượt là 96,6%, 98,9% và 97,6%. Đây là kết quả rất tốt”, Bộ trưởng nêu rõ.

Trong lĩnh vực hải quan, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho hay, các thủ tục liên quan đến hải quan đã áp dụng cơ chế một cửa ASEAN và tăng cường thực hiện thông quan bằng phương pháp quản lý hải quan theo hướng hiện đại.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục cải tiến lĩnh vực thuế và hải quan một cách mạnh mẽ hơn nữa bằng hệ thống điện tử, kiểm soát bằng công nghệ AI và bằng trọng yếu, rủi ro và tạo điều kiện minh bạch nhất, đơn giản hóa thủ tục hành chính cho doanh nghiệp”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.

Bộ Tài chính đã tập trung cải cách thủ tục hành chính trong thông quan và hơn 99% thủ tục hải quan được thực hiện bằng phương thức điện tử, qua hệ thống tự động.

“Chúng tôi tiếp tục sẽ cải tiến lĩnh vực thuế và hải quan một cách mạnh mẽ hơn nữa bằng hệ thống điện tử, kiểm soát bằng công nghệ AI và bằng trọng yếu, rủi ro và tạo điều kiện minh bạch nhất, đơn giản hóa thủ tục hành chính cho doanh nghiệp”, Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu rõ.

Về vấn đề hỗ trợ thuế cho doanh nghiệp, theo Bộ trưởng, năm 2022, trong điều kiện rất khó khăn, Bộ Tài chính đã tham mưu cho Chính phủ miễn giảm thuế cho doanh nghiệp đến 233.000 tỷ đồng, ví dụ thuế giá trị gia tăng giảm từ 10% xuống 8%, 37 loại phí được miễn, thuế môi trường trong xăng dầu được miễn, được giảm và một số chính sách khác nữa.

Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, những hành động này đã thúc đẩy và hỗ trợ doanh nghiệp, kể cả việc hỗ trợ rất nhiều cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Ngoài những vấn đề trên, lãnh đạo Bộ Tài chính cho hay cũng đã tham mưu cho Chính phủ xây dựng quỹ vắc xin thu được 10.500 tỷ đồng, cùng với ngân sách nhà nước, thực hiện tiêm miễn phí cho toàn dân; tham mưu Chính phủ đưa ra gói kích cầu 347.000 tỷ đồng để thúc đẩy nền kinh tế phát triển, tăng trưởng cao, giải quyết công ăn việc làm, phục hồi sau đại dịch trong năm 2022 và 2023.

Trong vấn đề kiểm tra để đảm bảo môi trường đầu tư công khai minh bạch và hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhận định, thị trường chứng khoán đã giữ được ổn định và tính minh bạch. Bộ cũng đã liên tục kiểm tra xử lý những trường hợp vi phạm, đảm bảo cho thị trường chứng khoán hết sức minh bạch, lành mạnh, để thúc đẩy huy động nguồn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế phát triển và hội nhập với nền kinh tế thế giới.

“Chúng tôi cam kết cùng các nhà đầu tư nước ngoài giải quyết những khó khăn, vướng mắc và phục vụ tốt nhất quá trình đầu tư và phát triển”, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Tài chính đã giải đáp một số kiến nghị của các nhà đầu tư nước ngoài, như mở rộng khu kinh tế, khu công nghiệp hay xác định phương pháp định giá, tính thuế. Bộ trưởng Hồ Đức Phớc khẳng định, Bộ Tài chính sẽ làm việc với các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp để giải thích đúng và thực thi đúng pháp luật. Bộ Tài chính luôn hỗ trợ hết mức cho nhà đầu tư, luôn đồng hành cùng nhà đầu tư để sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.

Hương Dịu