Bộ trưởng Bộ Tài nguyên: Xác định rõ hơn trách nhiệm quản lý nhà nước trong đảm bảo an ninh, an toàn nguồn nước

14:47 | 15/06/2020

(HQ Online) - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã nêu lên vấn đề này khi giải trình tại phiên thảo luận của Quốc hội vào cuối buổi sáng ngày 15/6.

bo truong bo tai nguyen xac dinh ro hon trach nhiem quan ly nha nuoc trong dam bao an ninh an toan nguon nuoc Đã có phương án giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay
bo truong bo tai nguyen xac dinh ro hon trach nhiem quan ly nha nuoc trong dam bao an ninh an toan nguon nuoc Bổ sung ưu đãi thuế cho xe ô tô thân thiện môi trường
bo truong bo tai nguyen xac dinh ro hon trach nhiem quan ly nha nuoc trong dam bao an ninh an toan nguon nuoc Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi): Ngăn chặn, sàng lọc dự án FDI lạc hậu
bo truong bo tai nguyen xac dinh ro hon trach nhiem quan ly nha nuoc trong dam bao an ninh an toan nguon nuoc
Bộ trưởng Trần Hồng Hà.

Về bảo vệ môi trường, nhiều đại biểu Quốc hội, nhà khoa học và nhân dân đánh giá, Chính phủ đã nhận diện, xác định và trình Quốc hội sửa đổi toàn diện Luật Bảo vệ môi trường, bảo đảm người dân được sống trong môi trường trong lành.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, quan điểm, chủ trương chỉ đạo chung đầu tư cho môi trường là đầu tư cho phát triển và không hy sinh môi trường vì kinh tế. Trong dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) đã có nhiều vấn đề rất cụ thể, sát sườn như: xử lý nước thải, nước sinh hoạt… Dự thảo Luật đưa ra quan điểm người gây ô nhiễm phải trả tiền.

Cùng với đó, Nhà nước cam kết đầu tư vào môi trường; nhân dân là trung tâm triển khai thực hiện, trong đó có vai trò giám sát. Coi rác thải là tài nguyên với hơn 40% rác thải được tái chế sử dụng. Việc sử dụng này, Chính phủ cũng hết sức cẩn trọng và có lộ trình với nhiều phương thức dựa trên kinh nghiệm quốc tế.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà mong nhận được nhiều ý kiến và coi chống ô nhiễm môi trường như chống giặc, coi ô nhiễm là kẻ thù, coi như chống dịch Covid-19 để bảo đảm sức khỏe của nhân dân.

Về tài nguyên đất, xuất phát từ 7 vấn đề vướng mắc, khó khăn nên Chính phủ (trong đó có Bộ Tài nguyên và Môi trường) đề xuất sửa đổi một số luật. Đến nay, hầu hết các chủ trương, vướng mắc đã được tiếp thu, sửa đổi ngay trong luật như Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư và có Nghị quyết 60 của Quốc hội liên quan đến quản lý đất đai…

Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Ban Kinh tế Trung ương đã sơ kết Nghị quyết 19 về đất đai và đưa ra nhiều cơ chế về chính sách, quản lý.

Bộ Chính trị đã có Kết luận 36 khẳng định tiếp tục nghiên cứu sửa đổi toàn diện chính sách, pháp luật, làm hết sức cẩn thận, kỹ lưỡng từ lý luận đến thực tiễn, đặc biệt chú ý đến hơn 60% người sử dụng đất là nông dân.

Quốc hội, Chính phủ cũng đã cân nhắc về thời điểm, nội dung, phương pháp.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định, khi có Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về đất đai giai đoạn 2021 – 2030 thì Chính phủ sẽ có ngay trên bàn dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Về vấn đề an ninh, an toàn nguồn nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có những nghiên cứu. Lượng mưa và lượng nước chảy bao gồm nước nội địa và nước quốc tế thì nước ta có lượng nước khá phong phú nhưng hơn 63% lượng nước ở nguồn nước ngoài. Trong khi nói lượng nước nội địa tỷ lệ người dân được sử dụng ít hơn quân bình thế giới.

Bên cạnh đó, tác động kép của biến đổi khí hậu làm cho việc phân bổ nước không đều theo địa lý.

Nghiên cứu ở Đồng bằng sông Cửu Long cho thấy, nếu không thay đổi cơ cấu kinh tế thì không bảo đảm nguồn nước. Nói đến mùa khô hạn, chúng ta mất đến 70-80% lượng nước do biến đổi khí hậu, chỉ còn 25% nếu các nước ở thượng nguồn giữ lại khoảng 20% thì hoàn toàn bất ổn.

Ngoài ra, nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới cho thấy, thể chế về nước của chúng ta còn có vấn đề, chưa chặt chẽ, chưa có đầu tư về hạ tầng, chưa có chính sách kinh tế - tài chính. Do vậy, cần nâng cao hiệu quả sử dụng nước.

“Chúng tôi đã xác định được nguyên nhân nhưng chủ quan là chính. Đó là cần xem xét lại thể chế để xác định rõ hơn trách nhiệm quản lý nhà nước. Hai là, làm rõ vấn đề nguồn lực đầu tư cho hạ tầng, quan trắc, dữ liệu. Ba là quy hoạch. Bốn là làm tốt cơ chế phối hợp với các nước có liên quan như ở lưu vực sông Mê Kông và có thể chế chung để các nước cùng tham gia phù hợp với quốc tế” - Bộ trưởng Trần Hồng Hà nêu.

Hồng Vân