Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ trực tiếp tiếp công dân vào ngày 15 hàng tháng

19:27 | 28/06/2022

(HQ Online) - Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được quy định tại Quyết định số 1127/QĐ-BTC về việc ban hành nội quy tiếp công dân tại trụ sở vừa được Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc ký ban hành.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc gửi thư chúc mừng 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Bộ Tài chính tiếp tục xây dựng các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc làm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389
Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ trực tiếp tiếp công dân vào ngày 15 hàng tháng

Quyết định này nêu rõ, ngày 15 hàng tháng, Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ trực tiếp tiếp công dân. Nếu ngày tiếp công dân trùng với thứ bảy và chủ nhật hoặc các ngày nghỉ lễ thì ngày tiếp công dân sẽ diễn ra vào ngày làm việc tiếp sau.

Theo nội dung Quyết định, Thanh tra Bộ Tài chính có trách nhiệm giúp Bộ trưởng tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở theo quy định của pháp luật. Thủ trưởng các đơn vị tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính có trách nhiệm tiếp công dân theo sự ủy quyền của Bộ trưởng hoặc phối hợp tiếp công dân khi có đề nghị của Thanh tra Bộ Tài chính đối với các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý được giao.

Khi Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ đã có lịch hẹn tiếp công dân, nhưng không thể thực hiện việc tiếp công dân được vì lý do khách quan thì lùi lịch tiếp công dân sang thời gian khác và có văn bản thông báo cho công dân biết việc thay đổi lịch, ngày giờ hẹn tiếp công dân lần sau. Trường hợp việc thay đổi sát với lịch tiếp đã hẹn, có thể thông báo trực tiếp cho công dân được biết.

Cán bộ làm công tác tiếp công dân tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính cũng được từ chối tiếp công dân nếu không làm chủ được hành vi do dùng chất kích thích, mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác dẫn tới mất hoặc hạn chế khả năng điều khiển hành vi; khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, đồng thời phải giải thích cho công dân được biết lý do.

Cán bộ làm công tác tiếp công dân được lập biên bản về việc vi phạm và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật nếu công dân có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, đơn vị, người tiếp, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp; những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Ngược lại, người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phải trình bày nội dung; được nhận thông báo về việc tiếp nhận, kết quả xử lý. Trường hợp công dân không sử dụng thông thạo tiếng Việt thì có quyền sử dụng người phiên dịch. Công dân phải xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có), không được mang vũ khí, hung khí, chất gây cháy nổ, khẩu hiệu hoặc băng rôn và những vật cồng kềnh vào trụ sở; có thái độ đúng mực, tôn trọng, tuân thủ sự hướng dẫn của cán bộ tiếp công dân và nhân viên bảo vệ; không được gây rối an ninh, trật tự; xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự cán bộ tiếp công dân.

Quyết định nêu rõ, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước căn cứ nội quy này xây dựng và ban hành nội quy tiếp công dân của đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tổ chức hoạt động của đơn vị.

Hoài Anh