Bộ trưởng Bộ Tài chính chúc mừng 30 năm ngày tái thành lập hệ thống Kho bạc Nhà nước

09:39 | 30/03/2020

(HQ Online) - Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày tái thành lập hệ thống Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính (1/4/1990 – 1/4/2020), Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã gửi thư chúc mừng tới các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hệ thống Kho bạc Nhà nước.    

bo truong bo tai chinh chuc mung 30 nam ngay tai thanh lap he thong kho bac nha nuoc Kho bạc Nhà nước: 30 năm kiện toàn và đổi mới
bo truong bo tai chinh chuc mung 30 nam ngay tai thanh lap he thong kho bac nha nuoc Hướng tới “phủ sóng” dịch vụ công trực tuyến trong hệ thống Kho bạc Nhà nước
bo truong bo tai chinh chuc mung 30 nam ngay tai thanh lap he thong kho bac nha nuoc Hệ thống Kho bạc Nhà nước cần chuyển dần từ hành chính sang phục vụ người dân, doanh nghiệp
bo truong bo tai chinh chuc mung 30 nam ngay tai thanh lap he thong kho bac nha nuoc

Hoạt động nghiệp vụ của cán bộ Kho bạc Nhà nước. Ảnh Thùy Linh.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng thay mặt Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Tài chính gửi lời chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những thành tích của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hệ thống Kho bạc Nhà nước đạt được trong thời gian qua.

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, trong thời gian qua, dưới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và sự chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính qua các thời kỳ, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã xây dựng, phát triển toàn diện trên cả 3 lĩnh vực về cải cách cơ chế, chính sách và quy trình nghiệp vụ; hiện đại hóa công nghệ quản lý, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin; hoàn thiện, tinh gọn tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của ngành Tài chính nói riêng và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung.

Bộ trưởng tin rằng, trong thời gian tới, toàn thể công chức, viên chức và người lao động hệ thống KBNN tiếp tục phát huy truyền thống và thành tích đạt được trong 30 năm qua, luôn đoàn kết, sáng tạo, đóng góp nhiều công sức, trí tuệ để xây dựng KBNN tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo mô hình quản lý, quản trị hiện đại, góp phần cùng toàn ngành Tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thùy Linh