Bộ Tài chính tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

13:42 | 26/11/2019

(HQ Online) - Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà tại Hội nghị đối thoại về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2019, tổ chức sáng nay, 26/11, tại Hà Nội.  

bo tai chinh tao dieu kien thao go kho khan ve chinh sach thue hai quan cho doanh nghiep Tiếp tục hoàn thiện dự thảo thông tư về thủ tục hải quan: Bổ sung chính sách quản lý kho ngoại quan
bo tai chinh tao dieu kien thao go kho khan ve chinh sach thue hai quan cho doanh nghiep Giải đáp nhiều chính sách thuế, hải quan cho doanh nghiệp Nhật Bản
bo tai chinh tao dieu kien thao go kho khan ve chinh sach thue hai quan cho doanh nghiep Hải quan Hà Nội tháo gỡ nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp
bo tai chinh tao dieu kien thuc day hoat dong san xuat kinh doanh cua doanh nghiep
Thứ trưởng Trần Xuân Hà phát biểu tại Hội nghị.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà, trong thời qua, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành triển khai nhiều giải pháp nhằm cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong việc phát triển sản xuất kinh doanh.

Thứ trưởng cho biết, trước tiên, về thể chế chính sách, thời gian qua Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Quản lý thuế mới, trong đó có nhiều nội dung về cải cách thủ tục hành chính cả về thuế cũng như hải quan. Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định 119 quy định về hoá đơn điện tử. Bộ Tài chính cũng ban hành Thông tư 68 (ngày 30/9/2019) hướng dẫn chi tiết về hóa đơn điện tử. Đó là cơ sở quan trọng để cải cách trong việc sử dụng, quản lý hóa đơn, chứng từ.

Riêng trong lĩnh vực hải quan, Bộ Tài chính cũng đã ban hành mới và sửa đổi 7 Thông tư; tham mưu ban hành Nghị định quy định thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia và kiểm tra chuyên ngành làm cơ sở pháp lý quan trọng trong đột phá về cải cách hiện đại hóa hải quan.

Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho biết, thời gian qua, cơ quan Thuế, Hải quan đã tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, quản lý hải quan. Theo đó, 99,87 % doanh nghiệp kê khai thuế điện tử; 99,53% doanh nghiệp nộp thuế điện tử, 93,61% doanh nghiệp hoàn thuế điện tử; có 133/304 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 (cuối năm 2019 sẽ lên 188/304 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4).

Hệ thống hải quan điện tử (VNACCS/VCIS) đã được triển khai ở 100% các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan.

Cơ quan Thuế, Hải quan đã thực hiện đồng bộ, thông suốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, người khai hải quan.

“Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương 6. Theo đó, thực hiện hợp nhất 401 chi cục thuế thành 190 chi cục thuế khu vực (giảm 211 chi cục thuế) song công tác quản lý thu trên địa bàn vẫn được đảm bảo so với trước khi hợp nhất. Đối với Tổng cục Hải quan đã giảm từ 174 chi cục Hải quan xuống còn 162 chi cục”, lãnh đạo Bộ Tài chính thông tin.

Đáng chú ý, tại Hội nghị, Thứ trưởng cho biết thêm, cơ quan Thuế, Hải quan đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công vụ; giáo dục, bồi dưỡng cả về chuyên môn nghiệp vụ và thái độ, tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Đi đôi với đó là nâng cao chất lượng, kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, đảm bảo thực thi công vụ, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp nói riêng, người nộp thuế nói chung.

Đặc biệt, ngành Thuế đã thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, hỗ trợ, giải đáp, tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc cho người nộp thuế; phát triển hệ thống đại lý thuế; nâng cao hiểu biết và tính tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân và xã hội. Nhờ vậy, chỉ số nộp thuế của Việt Nam đã tăng 22 bậc, từ vị trí thứ 131 lên vị trí thứ 109 trong tổng số 190 quốc gia được đánh giá theo Báo cáo Môi trường kinh doanh toàn cầu – Doing Business 2020 do Ngân hàng Thế giới công bố. Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp về cải cách thủ tục hành chính thuế năm 2019 là 78%, tăng 3% so với năm 2016.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Trần Xuân Hà cũng thừa nhận, mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực trong thực hiện các giải pháp tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp, song với thực tiễn đa dạng, sôi động và đổi mới nhanh chóng như hiện nay, cùng với đòi hỏi chính sách và thủ tục hành chính về thuế, hải quan phải liên tục được hoàn thiện, cập nhật kịp thời cho phù hợp với yêu cầu thực tế, thì việc áp dụng các quy định của chính sách và thủ tục hành chính về thuế và hải quan vào thực tiễn không tránh khỏi phát sinh vướng mắc, khó khăn.

Chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp, Thứ trưởng khẳng định, Bộ Tài chính luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ những ý kiến đóng góp từ phía các doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện chính sách, đồng thời giải đáp các câu hỏi, vướng mắc của các doanh nghiệp. Từ đó tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính, chính sách thuế và hải quan, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh chung.

”Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục khẩn trương xây dựng, kịp thời ban hành, sửa đổi các Thông tư, văn bản hướng dẫn các qui định của Luật Quản lý thuế, Luật Hải quan. Đồng thời tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính đáng của doanh nghiệp. Bộ Tài chính cũng mong muốn doanh nghiệp Việt Nam chủ động tận dụng tốt các cơ hội để đổi mới, nâng cao sức cạnh tranh và phát triển, đóng góp vào mục tiêu chung về phát triển kinh tế của đất nước trong bối cảnh đầy thách thức như hiện nay”, Thứ trưởng nói.

Thùy Linh