Bộ Tài chính đặt yêu cầu nâng cao tiêu chuẩn cán bộ để thu hẹp khoảng cách với ASEAN

16:31 | 04/09/2019

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa có Quyết định số 1705/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.

bo tai chinh dat yeu cau nang cao tieu chuan can bo de thu hep khoang cach voi asean Chuẩn bị đưa Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN vào vận hành
bo tai chinh dat yeu cau nang cao tieu chuan can bo de thu hep khoang cach voi asean ASEAN cần có cơ chế ngăn chặn Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông
bo tai chinh dat yeu cau nang cao tieu chuan can bo de thu hep khoang cach voi asean Chiến lược ngăn ngừa rủi ro của ASEAN
bo tai chinh dat yeu cau nang cao tieu chuan can bo de thu hep khoang cach voi asean
Tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức của cán bộ ngành Tài chính sẽ được nâng cao để thu hẹp khoảng cách với ASEAN. Ảnh: internet.

Kế hoạch hành động này nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao của Bộ Tài chính tại Quyết định số 1439/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án nêu trên và thúc đẩy có hiệu quả các mục tiêu Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 trong ngành Tài chính.

Bộ Tài chính đặt ra yêu cầu tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao tiêu chuẩn, chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đặc biệt xây dựng đội ngũ chuyên gia trong từng lĩnh vực của ngành Tài chính để thu hẹp dần khoảng cách với các nước trong Cộng đồng ASEAN.

Bộ Tài chính cũng sẽ tăng cường đôn đốc, kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch hành động hàng năm và theo giai đoạn.

Để thúc đẩy thực hiện hiệu quả đề án, Bộ Tài chính tập trung thực hiện một số nhóm giải pháp. Cụ thể: Tăng cường thông tin, truyền thông đến công chức, viên chức ngành Tài chính về các hoạt động hợp tác ASEAN trong lĩnh vực công vụ, công chức; đẩy mạnh tham vấn và chia sẻ kinh nghiệm với các nước ASEAN về cách thức quản lý nền công vụ trong lĩnh vực tài chính; cải cách hệ thống tổ chức, thực thi công vụ hành chính, tiếp thu hiệu quả nguyên tắc quản trị ASEAN vào chương trình cải cách công vụ...

Ngoài ra, Bộ Tài chính sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Bộ Tài chính; nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ và đạo đức công vụ cho công chức, viên chức ngành Tài chính đáp ứng yêu cầu, thu hẹp khoảng cách của Cộng đồng ASEAN…

Hồng Vân