Bộ Nông nghiệp sắp hoàn thành kế hoạch kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

09:42 | 01/04/2020

(HQ Online) - 9 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) quản lý dự kiến được kết nối chính thức trên Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) trong tháng 4 này.

bo nong nghiep sap hoan thanh ke hoach ket noi co che mot cua quoc gia Những thay đổi từ khi triển khai một cửa quốc gia đường hàng không
bo nong nghiep sap hoan thanh ke hoach ket noi co che mot cua quoc gia Từ 1/4, Bộ Nông nghiệp kết nối thêm 1 thủ tục vào Cơ chế một cửa quốc gia
bo nong nghiep sap hoan thanh ke hoach ket noi co che mot cua quoc gia Bộ Nông nghiệp kết nối thêm thủ tục vào Cơ chế một cửa quốc gia
bo nong nghiep sap hoan thanh ke hoach ket noi co che mot cua quoc gia
Từ hôm nay, Bộ NN&PTNT chính thức kết nối thủ tục trong lĩnh vực quản lý của Cục Bảo vệ thực vật trên Cơ chế một cửa quốc gia. Ảnh: T.Bình.

Đợt kết nối nhiều nhất

Cục Thú y vừa thông báo tới Tổng cục Hải quan- Cơ quan Thường trực Ủy ban 1899 (Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, NSW và tạo thuận lợi thương mại) về thời gian dự kiến sẽ chính thức thực hiện 9 thủ tục hành chính (TTHC) thông qua NSW.

Cụ thể, nhóm TTHC sẽ áp dụng chính thức từ ngày 15/4 gồm 5 thủ tục sau: 1, thủ tục Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn xuất khẩu;

2, thủ tục Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu; đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc động vật;

3, thủ tục Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu; kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc động vật;

4, thủ tục Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu;

5, thủ tục Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu.

Nhóm TTHC sẽ áp dụng chính thức từ ngày 20/4 gồm 2 thủ tục sau: 1, thủ tục Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc thú y nhập khẩu;

2, thủ tục Cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y.

Nhóm TTHC sẽ áp dụng chính thức từ ngày 25/4 gồm 2 thủ tục sau: 1, thủ tục Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam;

2, thủ tục Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam.

Theo Cục Thú y, hệ thống phần mềm đã cơ bản hoàn thành để sẵn sàng đưa vào triển khai.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đồng thời thực hiện đúng các chủ trương của Chính phủ về cải cách hành chính, đơn vị này đề nghị Cục CNTT và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan) phối hợp hoàn thiện các công tác chuẩn bị để doanh nghiệp và các cán bộ thuộc Cục Thú y chính thức thực hiện 9 TTHC nêu trên theo kế hoạch.

Đồng thời, đơn vị này cũng đề nghị Tổng cục Hải quan thông báo đến các cục hải quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan khác của ngành Hải quan về việc chấp nhận chứng từ điện tử của các lô hàng thực hiện các TTHC nói trên được cấp thông qua NSW.

Bên cạnh đó, các cơ quan của Thú y sẽ hỗ trợ cấp bản giấy trong các trường hợp có sự cố hoặc hệ thống điện tử bị lỗi, chưa thông suốt và đề nghị cơ quan Hải quan chấp nhận chứng từ giấy trong các trường hợp này.

Đối với các lô hàng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản thuộc nhóm thủ tục “Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu; đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc động vật” và “Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu; kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc động vật”, doanh nghiệp tiếp tục sử dụng chứng từ giấy cho đến khi hệ thống được cập nhật theo quy định tại Nghị định số 13/2020/NĐ-CP.

Như vậy, đây được xem là đợt kết nối nhiều thủ tục nhất của Bộ NN&PTNT trong vài năm gần đây.

Sắp hoàn thành kế hoạch

Liên quan đến thực hiện NSW của Bộ NN&PTNT, hôm nay (1/4), thủ tục “cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu” thuộc lĩnh quản lý của Cục Bảo vệ thực vật được kết nối chính thức.

Theo danh mục 61 thủ tục hành chính cần triển khai theo Quyết định 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018, trong năm 2019, Bộ NN&PTNT có 15 thủ tục cần triển khai.

Tuy nhiên, Bộ này dự kiến đưa ra khỏi danh sách, chuyển đổi danh sách thủ tục triển khai theo đó điều chỉnh giảm 3 thủ tục từ 15 thủ tục xuống 12 thủ tục phải triển khai.

Đến nay, Bộ đã kết nối chính thức được 3 thủ tục (tính cả thủ tục kết nối mới từ hôm nay ngày 1/4) vào Cơ chế một cửa quốc gia.

Như vậy, nếu thêm 9 thủ tục sắp được kết nối theo dự kiến thì từ nay cho đến hết tháng 4/2020, Bộ NN&PTNT sẽ kết nối được 12 TTHC, hoàn thành kế hoạch triển khai TTHC trên NSW năm 2019.

Thái Bình