Bản sao chứng thực Giấy đăng ký phương tiện xe liên vận có được làm thủ tục hải quan?

20:33 | 19/02/2019

Theo Cục Hải quan An Giang,  trong quá trình làm thủ tục cho xe khách liên vận Việt Nam - Campuchia tại cửa khẩu, một số doanh nghiệp kinh doanh du lịch vận chuyển hành khách tuyến liên vận gặp khó khăn trong việc xuất trình bản chính Giấy đăng ký phương tiện khi thực hiện thủ tục hải quan đối với phương tiện ô tô tạm xuất - tái nhập.    

ban sao chung thuc giay dang ky phuong tien xe lien van co duoc lam thu tuc hai quan
Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên phối hợp Biên phòng kiểm tra xe liên vận. Ảnh: Đ.N

Nguyên nhân là do doanh nghiệp vay tiền của tổ chức tín dụng mua phương tiện hoạt động nên tổ chức tín dụng giữ bản chính Giấy đăng ký phương tiện và cấp cho doanh nghiệp Giấy biên nhận thế chấp theo hướng dẫn tại công văn số 7000/NHNN-PC ngày 31/8/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cấp Giấy biên nhận giữ bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông.

Thực hiện theo Điều 75 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ, trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan đối với phương tiện ô tô tạm xuất - tái nhập, đơn vị Chi cục Hải quan yêu cầu người khai hải quan xuất trình bản chính Giấy đăng ký phương tiện đối với ô tô Việt Nam tạm xuất đúng theo quy định.

Theo khoản 1 công văn số 8601/VPCP-CN ngày 15/8/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng Giấy đăng ký phương tiện khi tham gia giao thông trong trường hợp thế chấp phương tiện giao thông tại tổ chức tín dụng thì “Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông được sử dụng bản sao chứng thực Giấy đăng ký phương tiện giao thông, kèm theo bản gốc Giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực, thay cho bản chính Giấy đăng ký phương tiện giao thông để tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam trong thời gian tổ chức tín dụng giữ bản chính Giấy đăng ký phương tiện giao thông nhằm đảm bảo nghĩa vụ dân sự trong việc thế chấp phương tiện”.

Trước khó khăn nêu trên, Cục Hải quan An Giang cũng đã nhận được công văn số 606/VPUBND-KTN ngày 12/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về chỉ đạo xử lý đề nghị của Hiệp hội Vận tải ô tô An Giang và nhận được nhiều văn bản đề nghị hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn của các cơ quan chức năng có liên quan tại địa phương.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong thủ tục hải quan đối với phương tiện ô tô tạm xuất - tái nhập như nói trên, Cục Hải quan An Giang đã đề xuất Tổng cục Hải quan chấp thuận người khai hải quan sử dụng bản sao chứng thực Giấy đăng ký phương tiện và bản chính Giấy biên nhận thế chấp của tổ chức tín dụng khi thực hiện thủ tục hải quan đối với phương tiện ô tô tạm xuất - tái nhập trong thời gian tổ chức tín dụng giữ bản chính Giấy đăng ký phương tiện giao thông nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh.