Băn khoăn chuyển thẩm quyền sát hạch, cấp giấy phép lái xe sang Bộ Công an ​

20:21 | 24/10/2020

(HQ Online) - Liên quan đến dự án Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) sửa đổi, có ý kiến đề nghị không tách nội dung bảo đảm trật tự an toàn GTĐB ra khỏi dự án Luật này để bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, thống nhất và không chuyển thẩm quyền quản lý hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông vận tải sang Bộ Công an.

Quốc hội nghe trình dự án Luật Phòng, chống ma túy và Luật Giao thông đường bộ
Chính phủ thống nhất ý kiến về quy định trừ điểm của giấy phép lái xe
Đổi giấy phép lái xe mất bao nhiêu thời gian?
Lo tăng giấy phép “con” trong dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)
Băn khoăn chuyển thẩm quyền sát hạch, cấp giấy phép lái xe sang Bộ Công an ​
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể trình bày Tờ trình

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, chiều nay 24/10, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Luật GTĐB sửa đổi.

So với Luật GTĐB năm 2008, dự thảo Luật GTĐB (sửa đổi) có sự thay đổi về phạm vi điều chỉnh.

Theo đó, dự thảo Luật GTĐB (sửa đổi) chỉ quy định đến các nội dung liên quan đến: Kết cấu hạ tầng GTĐB, hệ thống báo hiệu đường bộ, tổ chức giao thông; phương tiện GTĐB, vận tải đường bộ, quản lý nhà nước về GTĐB.

So với Luật GTĐB 2008, dự thảo Luật đã bỏ 2 chương: Chương quy định về quy tắc GTĐB và chương về người điều khiển phương tiện tham gia GTĐB (2 chương này đã được đưa vào dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn GTĐB).

Dự thảo bổ sung các quy định về cơ chế đầu tư xây dựng, kinh doanh đường cao tốc để phát triển mạng lưới đường cao tốc Việt Nam ngày một đồng bộ hơn, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng cao của người dân cũng như tạo cơ chế để thu hút nguồn vốn để đầu tư, xây dựng đường cao tốc.

Về phương tiện tham gia GTĐB, dự thảo Luật bổ sung quy định ô tô con phải có hướng dẫn để lắp ghế ngồi, lắp dây đai an toàn dành cho trẻ em trong tài liệu sử dụng nhằm bảo vệ người yếu thế (trẻ em) tham gia giao thông; đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế và nhu cầu của người dân trong việc sử dụng những phương tiện hiện đại, đảm bảo các tính năng về an toàn.

Đồng thời, dự thảo Luật cũng bổ sung quy định xe cơ giới phải đáp ứng mức khí thải theo quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, kiểm tra, thử nghiệm, khí thải của xe cơ giới.

Ngoài ra, dự thảo Luật còn bổ sung quy định về vận tải hành khách công cộng bằng xe ô tô; cơ chế, chính sách phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe ô tô. Theo đó, vận tải hành khách công cộng sẽ được áp dụng các cơ chế ưu đãi nhất định để đảm bảo thu hút đầu tư vào vận tải hành khách công cộng, thông qua đó, có thể hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân ở các thành phố lớn…

Về quản lý nhà nước về giao thông vận tải, so với Luật GTĐB năm 2008, dự thảo luật bổ sung quy định về đăng ký, cấp thu hồi biển số phương tiện GTĐB; quản lý đào tạo, sát hạch lái xe; cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về GTĐB không còn được quy định trong dự thảo Luật GTĐB (sửa đổi) mà đã được quy định trong dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn GTĐB.

Băn khoăn chuyển thẩm quyền sát hạch, cấp giấy phép lái xe sang Bộ Công an ​
Toàn cảnh phiên họp chiều 24/10

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt cho biết, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tán thành với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết ban hành Luật GTĐB (sửa đổi) để tiếp tục thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, cụ thể hóa quy định Hiến pháp năm 2013, nội luật hóa các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cơ bản nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc sửa đổi Luật GTĐB năm 2008 theo hướng tách thành hai Luật riêng biệt.

Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị không tách nội dung bảo đảm trật tự an toàn GTĐB ra khỏi dự án Luật này để bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, thống nhất và không chuyển thẩm quyền quản lý hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông vận tải sang Bộ Công an.

Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1), một số ý kiến cho rằng, quy định về “phương tiện giao thông đường bộ” tại Điều 1 dự thảo Luật trùng với quy định về “phương tiện tham gia giao thông đường bộ” tại Điều 1 dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn GTĐB, nên đề nghị quy định giới hạn nội dung điều chỉnh trong hai dự thảo Luật.

Có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của” vào trước cụm từ “phương tiện GTĐB” và chỉnh sửa Điều 1 dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn GTĐB để phân định rõ phạm vi, nội dung điều chỉnh, trách nhiệm quản lý nhà nước về phương tiện GTĐB trong hai dự thảo Luật.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh cơ bản tán thành với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật và đề nghị tiếp tục rà soát, phân biệt rõ phạm vi và các nội dung điều chỉnh trong dự thảo Luật này với dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn GTĐB.

Về phương tiện GTĐB (Chương III), có ý kiến cho rằng, tên gọi của Chương III dự thảo Luật và tên gọi của Mục 1 Chương III dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn GTĐB trùng nhau và cùng quy định về phương tiện GTĐB, nhưng nội dung điều chỉnh lại khác nhau.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị nghiên cứu, chỉnh lý để quy định tách bạch, phân định rõ ràng nội dung điều chỉnh của hai dự thảo Luật, tránh chồng chéo, bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Thanh Nguyễn