Ban 389 sửa đổi, bổ sung quy định Phó Chánh Văn phòng chuyên trách

10:21 | 03/06/2020

(HQ Online) - Ban Chỉ đạo 389 quốc gia vừa có Quyết định số 251/QĐ-BCĐ 389 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Văn phòng Thường trực và ban hành kèm theo Quyết định số 899/QĐ-BCĐ 389 ngày 12/10/2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

ban 389 sua doi bo sung quy dinh pho chanh van phong chuyen trach Ban 389 ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu
ban 389 sua doi bo sung quy dinh pho chanh van phong chuyen trach Ban 389 yêu cầu làm rõ vi phạm với Công ty sản xuất khẩu trang Quốc Bảo
ban 389 sua doi bo sung quy dinh pho chanh van phong chuyen trach Ban 389 yêu cầu xử lý nghiêm hành vi đầu cơ khẩu trang y tế
ban 389 sua doi bo sung quy dinh pho chanh van phong chuyen trach

Quyết định nêu rõ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 Quy chế hoạt động của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Theo đó, các Phó Chánh Văn phòng làm việc theo chế độ chuyên trách, gồm: Một lãnh đạo cấp vụ của Vụ Theo dõi công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Văn phòng Chính phủ; một lãnh đạo cấp Cục của Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng; một lãnh đạo cấp Cục của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an; một lãnh đạo cấp Cục của Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường, Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương; một lãnh đạo cấp Cục của Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6/2020.

Quang Hùng