Bãi bỏ quy định cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên

19:10 | 28/11/2019

(HQ Online)- Bộ giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư Bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên. Thông tư này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/1/2020.

bai bo quy dinh cap chung chi ngoai ngu theo chuong trinh giao duc thuong xuyen Thêm 6 trường phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
bai bo quy dinh cap chung chi ngoai ngu theo chuong trinh giao duc thuong xuyen 8 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung 6 bậc
bai bo quy dinh cap chung chi ngoai ngu theo chuong trinh giao duc thuong xuyen Đại học Kinh tế Quốc dân cấp chứng chỉ ngoại ngữ B2 châu Âu trái phép?
bai bo quy dinh cap chung chi ngoai ngu theo chuong trinh giao duc thuong xuyen
Từ ngày 15/1/2020 bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên. Ảnh internet.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư số 20/2019/TT-BGD về bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 6/6/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên có giá trị sử dụng.

Đối với các khóa đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên đang triển khai thực hiện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện việc đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ cho đến khi kết thúc.

Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ GD&ĐT; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc đại học, học viện; Hiệu trưởng trường đại học; Hiệu trưởng trường cao đẳng sư phạm; Hiệu trưởng trường trung cấp sư phạm; Giám đốc Sở GD&ĐT; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Thông tư bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/1/2020.

Đỗ Hòa