Áp thuế tự vệ thêm 3 năm với thép dài và phôi thép nhập khẩu

09:56 | 24/03/2020

(HQ Online) - Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 918/QĐ-BCT gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam.

ap thue tu ve them 3 nam voi thep dai va phoi thep nhap khau Tiếp tục áp dụng biện pháp tự vệ đối với phân bón DAP, MAP nhập khẩu
ap thue tu ve them 3 nam voi thep dai va phoi thep nhap khau Thép Malaysia và Kazakhstan vào Việt Nam bị áp dụng biện pháp tự vệ
ap thue tu ve them 3 nam voi thep dai va phoi thep nhap khau
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cụ thể, gia hạn áp dụng với sản phẩm có mã HS: 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00; 7213.10.10; 7213.10.90; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.20.41; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00.

Mức thuế áp dụng lần lượt gồm: Từ ngày 22/3/2020 đến ngày 21/3/2021, phôi thép là 15,3%; thép dài là 9,4%. Từ ngày 22/3/2020 đến ngày 21/3/2021, phôi thép là 13,3%; thép dài là 7,9%. Từ ngày 22/3/2022 đến ngày 21/3/2023, phôi thép là 11,3%; thép dài là 6,4%. Từ ngày 22/3/2023 trở đi, mức thuế là 0% với cả phôi thép và thép dài nếu không gia hạn.

Bộ Công Thương nêu rõ, căn cứ Hiệp định Tự vệ của Tổ chức Thương mại Thế giới, biện pháp tự vệ có thể được gia hạn nếu cơ quan điều tra xác định việc gia hạn là cần thiết để ngăn chặn hoặc khắc phục thiệt hại nghiêm trọng của ngành sản xuất trong nước và ngành sản xuất trong nước đang có những điều chỉnh theo kế hoạch.

Căn cứ quy định của Luật Quản lý ngoại thương, sau khi có yêu cầu rà soát của ngành sản xuất trong nước, Bộ Công Thương đã tiến hành rà soát và đánh giá tác động của hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành sản xuất trong nước, những điều chỉnh của ngành sản xuất trong nước kể từ khi biện pháp tự vệ được áp dụng, khả năng ngành sản xuất trong nước bị thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa thiệt hại nghiêm trọng nếu chấm dứt việc áp dụng biện pháp tự vệ, tác động của biện pháp tự vệ đến các ngành sản xuất khác nếu được gia hạn.

Bộ Công Thương xác định việc gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với phôi thép và thép dài nhập khẩu là cần thiết để tiếp tục ngăn chặn thiệt hại của ngành sản xuất trong nước và đảm bảo hiệu quả của biện pháp, giúp ngành sản xuất trong nước có thêm thời gian cần thiết để điều chỉnh.

Trước đó, ngày 18/7/2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2968/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam.

Ngày 22/8/2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2605/QĐ-BCT về việc rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu.

Ngày 16/3/2020, Cơ quan điều tra đã hoàn thành Kết luận rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu.

Thanh Nguyễn