Ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

14:20 | 14/08/2020

Sáng 14/8, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến viếng đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

anh: lanh dao dang, nha nuoc vieng nguyen tong bi thu le kha phieu hinh 1

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội bắt đầu từ 8 giờ, ngày 14/8/2020 đến 12 giờ, ngày 15/8/2020. Ban Lễ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu gồm 35 người do Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Ban. Trong ảnh: Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chuẩn bị vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu .

anh: lanh dao dang, nha nuoc vieng nguyen tong bi thu le kha phieu hinh 2

Đoàn vào viếng đầu tiên là Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng đoàn.

anh: lanh dao dang, nha nuoc vieng nguyen tong bi thu le kha phieu hinh 3

anh: lanh dao dang, nha nuoc vieng nguyen tong bi thu le kha phieu hinh 4

anh: lanh dao dang, nha nuoc vieng nguyen tong bi thu le kha phieu hinh 5

anh: lanh dao dang, nha nuoc vieng nguyen tong bi thu le kha phieu hinh 6

Đoàn Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn vào viếng.

anh: lanh dao dang, nha nuoc vieng nguyen tong bi thu le kha phieu hinh 7

Thủ tướng cùng Phó Thủ tướng và các Bộ trưởng nghiêng mình tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

anh: lanh dao dang, nha nuoc vieng nguyen tong bi thu le kha phieu hinh 8

Đoàn Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Đặng Thị Ngọc Thịnh làm Trưởng đoàn vào viếng.

anh: lanh dao dang, nha nuoc vieng nguyen tong bi thu le kha phieu hinh 9

anh: lanh dao dang, nha nuoc vieng nguyen tong bi thu le kha phieu hinh 10

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

anh: lanh dao dang, nha nuoc vieng nguyen tong bi thu le kha phieu hinh 11

Đoàn Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm Trưởng đoàn vào viếng.

anh: lanh dao dang, nha nuoc vieng nguyen tong bi thu le kha phieu hinh 12

anh: lanh dao dang, nha nuoc vieng nguyen tong bi thu le kha phieu hinh 13

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đi vòng quanh linh cữu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

anh: lanh dao dang, nha nuoc vieng nguyen tong bi thu le kha phieu hinh 14

anh: lanh dao dang, nha nuoc vieng nguyen tong bi thu le kha phieu hinh 15

Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, làm Trưởng đoàn vào viếng.

anh: lanh dao dang, nha nuoc vieng nguyen tong bi thu le kha phieu hinh 16

anh: lanh dao dang, nha nuoc vieng nguyen tong bi thu le kha phieu hinh 17

anh: lanh dao dang, nha nuoc vieng nguyen tong bi thu le kha phieu hinh 18

Đoàn Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng do Đại tướng Lương Cường, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam làm Trưởng đoàn vào viếng.

anh: lanh dao dang, nha nuoc vieng nguyen tong bi thu le kha phieu hinh 19

anh: lanh dao dang, nha nuoc vieng nguyen tong bi thu le kha phieu hinh 20

Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn vào viếng.

anh: lanh dao dang, nha nuoc vieng nguyen tong bi thu le kha phieu hinh 21

Theo VOV