ADB phê duyệt khoản viện trợ 2,5 triệu USD hỗ trợ Việt Nam ứng phó thiên tai

16:11 | 09/11/2020

(HQ Online) - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã phê duyệt khoản viện trợ 2,5 triệu USD hỗ trợ Chính phủ Việt Nam cung cấp các dịch vụ cứu trợ khẩn cấp và nhân đạo cho người dân bị ảnh hưởng bởi các đợt thiên tai, lũ lụt gần đây ở miền Trung Việt Nam.

ADB phê duyệt khoản viện trợ 2,5 triệu USD hỗ trợ Việt Nam ứng phó thiên tai
Miền Trung hứng chịu nhiều thiệt hại do lũ lụt gây ra. Anhr: Internet.

Giám đốc Quốc gia của ADB tại Việt Nam, ông Andrew Jeffries cho biết, khoản viện trợ không hoàn lại của ADB sẽ giúp tăng cường hành động ứng phó rộng rãi hơn của Chính phủ để cung cấp sự hỗ trợ kịp thời cho những người cần được hỗ trợ nhất, đặc biệt là những người vốn đã chịu ảnh hưởng nặng nề về kinh tế do đại dịch Covid-19 gây ra.

Khoản viện trợ không hoàn lại này được tài trợ bởi Quỹ Ứng phó thảm họa châu Á – Thái Bình Dương, được thiết lập để hỗ trợ cho các quốc gia thành viên đang phát triển của ADB bị ảnh hưởng bởi thảm họa thiên tai nặng nề.

ADB đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác phát triển khác để hỗ trợ những nỗ lực cứu trợ thảm họa của Chính phủ, bao gồm đánh giá tác động của thiên tai và nhu cầu hỗ trợ ở các tỉnh miền Trung.

Hỗ trợ của ADB nhằm mục tiêu bảo đảm rằng người dân sống trong các vùng bị thiên tai được tiếp cận các dịch vụ y tế và xã hội cơ bản cũng như các nguồn lực để tái thiết đời sống và sinh kế của họ.

Hoài Anh