99,5% chứng từ chi ngân sách được thực hiện trên dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc

17:24 | 11/10/2021

(HQ Online) - Hiện số lượng giao dịch chứng từ chi ngân sách nhà nước phát sinh hàng tháng trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước đạt từ 99,5% trở lên.

Ngành Hải quan kết nối 26 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia
Hải quan cung cấp 209 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
Thu ngân sách hơn 44 tỷ đồng qua công tác trực ban, giám sát trực tuyến
Ảnh: Thùy Linh.
Ảnh: Thùy Linh.

Trên cơ sở Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài chính năm 2021, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của hệ thống KBNN.

Theo đó, KBNN tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình một cửa, một giao dịch viên; xây dựng phương áp tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; hoàn thành xây dựng và chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; xây dựng quy chế đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của KBNN.

Hiện KBNN cũng đang phối hợp với VNPT và Vietinbank triển khai thí điểm việc thanh toán tự động các dịch vụ điện, nước, viễn thông định kỳ theo ủy quyền của đơn vị sử dụng ngân sách.

Đồng thời, KBNN cũng triển khai nâng cấp, mở rộng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến, bổ sung 2 dịch vụ công (đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản của đơn vị giao dịch tại KBNN và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua KBNN).

Theo KBNN, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến trong thời gian qua của KBNN được thực hiện tích cực và đạt kết quả tốt. Cụ thể, đến nay, ngoài 2 thủ tục hành chính về thu ngân sách nhà nước đang sử dụng các dịch vụ thu của ngân hàng và các cổng thu của cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan, KBNN đã cung cấp 7/9 thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và hoàn thành tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt 77,8% thủ tục (vượt 47,8% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Theo thống kê, số lượng giao dịch chứng từ chi ngân sách nhà nước phát sinh hàng tháng trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến đạt từ 99,5% trở lên.

Qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến, đơn vị sử dụng ngân sách có thể giao dịch với KBNN 24/7 (kể cả ngày nghỉ/ngày lễ) tại bất cứ địa điểm nào có kết nối internet. Điều này giảm thời gian đi lại và giảm chi phí hoạt động cho các đơn vị, công khai minh bạch quá trình giải quyết hồ sơ, chứng từ chi ngân sách nhà nước, góp phần hiện đại hóa công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, là tiền đề tiến tới thực hiện quy trình kiểm soát chi điện tử của KBNN.

Thùy Linh