70% công ty chứng khoán hiện đang kinh doanh có lãi

08:42 | 09/11/2019

(HQ Online) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa vinh danh những Công ty Chứng khoán đã có nỗ lực và đóng góp nhiều nhất cho thị trường trong giai đoạn 2018 - 2019.     

70 cong ty chung khoan hien dang kinh doanh co lai Sửa Luật Chứng khoán: Nên tạo cơ chế bình đẳng cho các loại hình doanh nghiệp về điều kiện niêm yết
70 cong ty chung khoan hien dang kinh doanh co lai Chứng khoán 6/11: Dòng tiền vào thị trường đang có sự cải thiện tích cực
70 cong ty chung khoan hien dang kinh doanh co lai Sửa quy định chỉ tiêu an toàn tài chính đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán
70 cong ty chung khoan hien dang kinh doanh co lai
Năm 2019, tổng doanh thu của các Công ty Chứng khoán chỉ đạt 17,6 nghìn tỷ đồng.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, việc đánh giá, chấm điểm các Công ty Chứng khoán thành viên dựa trên 4 tiêu chí: an toàn tài chính, thị phần môi giới cổ phiếu, công tác phối hợp với HNX và tuân thủ nghĩa vụ thành viên.

Đó là những cái tên rất quen thuộc như: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt; Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT; Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh; Công ty Cổ phần Chứng khoán MB; Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội; Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI; Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương; Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Bên cạnh đó, HNX vinh danh 3 Công ty Chứng khoán thành viên tích cực là các Công ty Chứng khoán có đóng góp tích cực cho hoạt động giao dịch môi giới trên thị trường cổ phiếu, thị trường chứng khoán phái sinh và công tác tư vấn niêm yết, đăng ký giao dịch, đấu giá.

Đó là: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt; Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT; Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS.

Trong năm 2019, Sở đã chấp thuận tư cách thành viên cho 3 Công ty Chứng khoán và chấm dứt tư cách thành viên 3 Công ty Chứng khoán khác. Hiện, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có 74 Công ty Chứng khoán thành viên trên thị trường giao dịch cổ phiếu, 31 thành viên trên thị trường trái phiếu, và 17 thành viên trên thị trường chứng khoán phái sinh.

Năm 2019, bối cảnh thị trường không thuận, thanh khoản thị trường sụt giảm làm ảnh hưởng đến doanh thu hoạt động môi giới và tự doanh của các Công ty Chứng khoán.

9 tháng đầu năm 2019, giá giao dịch bình quân thấp hơn rất nhiều so với năm 2018, tổng doanh thu của các Công ty Chứng khoán chỉ đạt 17,6 nghìn tỷ đồng, giảm 4,6% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, tổng chi phí đạt 11,9 nghìn tỷ đồng, tăng 3,3%, lợi nhuận sau thuế đạt 4,8 nghìn tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó 70% số Công ty Chứng khoán kinh doanh có lãi với tổng giá trị lãi đạt 5 nghìn tỷ đồng và 26% Công ty Chứng khoán có kết quả kinh doanh lỗ.

Thùy Linh