5 tháng, ngành Hải quan thu ngân sách gần 187 nghìn tỷ đồng

16:37 | 01/06/2022

(HQ Online) - Riêng trong tháng 5, số thu ngân sách của ngành Hải quan đạt 36.823 tỷ đồng, theo thông tin báo chí của Tổng cục Hải quan chiều 1/6.

Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm đạt 806,4 nghìn tỷ đồng
Ngành Thuế đã thu ngân sách đạt hơn 57% dự toán
5 tháng, ngành Hải quan thu ngân sách gần 187 nghìn tỷ đồng
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Hải Phòng. Ảnh: T.Bình.

Với kết quả trong tháng 5, tính chung 5 tháng toàn Ngành thu ngân sách đạt 186.649 tỷ đồng bằng 53% dự toán, đạt 50,4% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Về hoạt động xuất nhập khẩu, tháng 5, tổng kim ngạch ước đạt 62,69 tỷ USD, giảm 4,7% so với tháng trước (tương ứng giảm tới 3,09 tỷ USD).

Trong đó, xuất khẩu ước đạt 30,48 tỷ USD, giảm 8,5% (tương ứng giảm 2,84 tỷ USD) so với tháng trước và nhập khẩu ước đạt 32,21 tỷ USD, giảm 0,8% (tương ứng giảm 258 triệu USD) so với tháng trước.

Tính chung 5 tháng, ước tính tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 305,1 tỷ USD, tăng 15,6%, tương ứng tăng 41,14 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó xuất khẩu ước đạt 152,81 tỷ USD, tăng 16,3% (tương ứng tăng 21,45 tỷ USD) và nhập khẩu ước đạt 152,29 tỷ USD, tăng 14,9% (tương ứng tăng 19,69 tỷ USD).

Như vậy, trong tháng 5 cả nước ước nhập siêu 1,73 tỷ USD, nhưng tính chung đến hết 5 tháng cả nước ước tính xuất siêu 516 triệu USD.

Thái Bình